divendres, 22 d’agost del 2008

El Síndic afirma que "no hi ha cap conflicte lingüístic" al País Valencià

El Síndic nega en el seu informe anual l'existència d'un conflicte lingüístic al País Valencià

El Síndic de Greuges afirma en l'informe que presenta anualment davant les Corts Valencianes que no hi ha cap mena de conflicte lingüístic al País Valencià, tot i l'increment significatiu del nombre d'expedients tramitats per la institució que fan referència a queixes per discriminació del valencià per part de les administracions públiques valencianes.

Així, en l'any 2007, el nombre de queixes que han formulat davant el Síndic de Greuges aquells ciutadans que han entés vulnerats els seus drets lingüístics puja a 96 expedients, una xifra que representa un 5,17% respecte del total d'expedients tramitats per la institució.
Respecte d'això, l'exsíndica Emília Caballero afirma que "encara que signifique un increment respecte d’anys anteriors, no podem deduir que hi haja un conflicte lingüístic a la nostra Comunitat, ja que, bàsicament, els expedients tramitats enguany han estat formulats pels mateixos interessats i es referixen sobretot a l’Administració pública valenciana, tant autonòmica com local, i demanen que les pàgines web oficials puguen ser visitades en les dues llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, valencià i castellà".

Des de la campanya "Un Fum de Greuges", promoguda per usuaris de Valencianisme.com, acusen Emília Caballero de "pretendre amagar la realitat que patixen els ciutadans valencianoparlants cada dia. Una realitat que ens diu que després de més de dues dècades d'oficialitat, les administracions valencianes en comptes de vetlar per la normalització del valencià, tal com establix la normativa vigent, entrebanquen contínuament que els ciutadans puguen viure en la llengua pròpia del país". Per això, han asseverat que "el darrer any de la síndica en el seu càrrec ha sigut nefast pel que respecta a la protecció dels drets dels valencianoparlants".

Els usuaris de Valencianisme.com critiquen que en l'informe no es mencione el fet que en la majoria de les queixes tramitades s'ha denunciat la vulneració del drets dels ciutadans a poder comunicar-se amb les administracions en la llengua en què ells desitgen, tal com establix l'article 11 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV). Alhora, han assegurat que "tampoc no es menciona, entre altres casos, l'actitud hostil per l'acreditada falta de col·laboració d'algunes administracions amb el Síndic en matèria de cooficialitat lingüística, com els respectius ajuntaments d'Alacant i Alcoi. Tots dos consistoris, tot i ser amonestats per l'ens en diverses ocasions, encara seguixen incomplint la legislació vigent relativa tant a l'ús del valencià i com al respecte cap als drets dels ciutadans valencianoparlants".

En darrer lloc, denuncien que "en reiterades ocasions des del PSPV es critica que les institucions públiques valencians es troben al servici exclusiu del PP. Eixe és un fet que no neguem, però cal recordar que Emília Caballero ha exercit el seu càrrec a proposta dels socialistes. Açò és una evidència més que entre tots dos partits no hi ha diferències, sinó només lleus matisos", han conclòs.

FONT: VALENCIANISME.COM, DIVENDRES 22 D'AGOST DE 2008

dilluns, 14 de juliol del 2008

El Síndic amonesta l'Ajuntament d'Alacant per discriminació lingüística del valencià

Pel seu interés, tot seguit els reproduïm una notícia apareguda en el diari electrònic en valencià Pàgina26 que tracta sobre una resolució emesa pel Síndic de Greuges arran d'unes queixes presentades des d'esta campanya per a denunciar l'exclusió del valencià en el portal web municipal de l'Ajuntament d'Alacant. També es fa referència a altres queixes presentades recentment des d'Un Fum de Greuges, com ara la discriminació del valencià en els portals webs de la Diputació d'Alacant i l'Ajuntament de Sogorb.

La Síndica de Greuges insta l'Ajuntament d'Alacant a emprar el valencià al web.

La resolució de la Sindicatura de Greuges s'ha fet arran de la denúncia d'un particular pel fet que la major part dels continguts de la pàgina web de l'Ajuntament d'Alacant estaven disponibles únicament en castellà. La síndica va admetre a tràmit la queixa i la va traslladar a l'Ajuntament, recordant-li «el mandat estatutari que imposa als poders públics de la Comunitat Valenciana promoure el valencià en tots els àmbits oficials, amb la finalitat de superar la situació de desigualtat que encara hi ha en relació amb el castellà». Tanmateix, l'Ajuntament va respondre, en castellà, que n'estava assabentat d'aquest mandat, i que ja estava treballant per aconseguir que la totalitat dels continguts del web estiga disponible en les dues llengües.

La síndica ha donat ara per bons els arguments de l'Ajuntament sobre els continguts de la pàgina web, tot i que pareix que no res ha canviat. En aquest sentit, cal recordar actuacions recents per motius semblants, com ara el requeriment a la Diputació d'Alacant per la mateixa discriminació lingüística al seu web, la qual va intentar solucionar a partir d'abril. No així la discriminació del valencià en el Butlletí Oficial de la Província, el qual es publica únicament en castellà. O així també, per exemple, l'amonestació en maig de la síndica a l'Ajuntament de Sogorb pel mateix motiu al seu web, que es va desenvolupar de manera molt semblant a l'actual d'Alacant.

Tanmateix, i el que és més important, des de la Sindicatura de Greuges s'ha recriminat l'Ajuntament d'Alacant el fet que aquest emetera el seu informe de resposta en castellà -com ja va passar en el cas de Sogorb- donat que tant la queixa original del particular com el requeriment de la Sindicatura estaven redactats integrament en valencià. Amb aquest fet l'Ajuntament d'Alacant ha incomplit l'article 11 de la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià, el qual assenyala que «els expedients iniciats d’ofici, les comunicacions i la resta d’actuacions es faran en la llengua indicada pels interessats», que en aquest cas era el valencià. Per tot això la síndica ha amonestat l'Ajuntament i li ha recordat el deure de «respectar els drets lingüístics dels administrats» i emprar la llengua triada per ells

El Defensor del Poble estudiarà el cessament de les emissions de TV3 al País Valencià

Tal com vam informar en gener d'enguany, des d'esta campanya ens vam adherir a les queixes promogudes des d'ACPV relatives al tancament del repetidor de TV3 a La Carrasqueta. Ara, el Síndic de Greuges ha decidit remetre els expedients al Defensor del Poble.

El Defensor del Poble estudiarà el cessament de les emissions de TV3 al País Valencià
El Síndic de Greuges ha resolt remetre al Defensor del Poble les queixes formulades davant d'esta institució, a les quals s'han adherit 1673 ciutadans, i que tenen com a denominador comú "la disconformitat amb el tancament dels repetidors d'ACPV".

En l'informe remés pel Síndic de Greuges, s'afirma que no va ser possible la intervenció de la pròpia institució en el tancament dels repetidors que posseïx ACPV a La Carrasqueta (Xixona, l'Alacantí), atés que "la clausura dels esmentats repetidors va ser autoritzada judicialment, i la Sindicatura de Greuges no pot interferir en els procediments judicials seguits, ni pot revisar les resolucions que dicten els jutges i els tribunals en l'exercici de la seua funció jurisdiccional".

El Síndic de Greuges, però, es manifesta "conscient" del rebuig que ha generat la persecució per part del Consell cap a les emissions de la televisió catalana al País Valencià, la qual cosa s'ha refectit no només en nombroses manifestacions, "sinó també en les nombroses queixes formulades davant esta institució, que es van adherir en la queixa interposada per Acció Cultural del País Valencià, i que considera il·legal la clausura de les seues instal·lacions (repetidors), autoritzada judicialment a instàncies del Govern valencià". Així, segons afirma la institució, s'hi han tramés un nombre total de 1673 expedients de queixes demanant la seua empara atesa la clausura, el desembre passat, de les emissions de TV3 a les comarques meridionals del país.

La setmana passada Emília Caballero, llavors encara Síndica de Greuges en funcions, va decidir remetre els expedients al Defensor del Poble. Entre les raons que esgrimix, hi ha el fet que la Llei 1/2006, de 9 d'abril, de la Generalitat Valenciana, del sector audiovisual, i en la qual es va basar el Govern valencià per decretar la clausura dels repetidors propietat d'ACPV, per tal com entenia que eren il·legals, està recorreguda per l'Administació estatal davant el Tribunal Constitucional.

D'eixa manera, ara serà el Defensor del Poble, Enrique Múgica, qui durà la tramitació de les queixes i pendrà les decisions al respecte que considere adients.

El Síndic de Greuges "beneïx" l'exclusió de la senyera al Castell de Santa Bàrbera d'Alacant

Pel seu interés, tot seguit els reproduïm una notícia apareguda en el portal web de valencianisme.com relativa a la queixa que vam presentar des d'esta campanya sobre l'absència de la senyera al Castell de Santa Bàrbera d'Alacant.

El Síndic de Greuges "beneïx" l'exclusió de la senyera al Castell de Santa Bàrbera d'Alacant
escrit per Xavi Galbis
dissabte, 05 juliol de 2008
La institució ha arxivat l'expedient d'una queixa, presentada per membres de valencianisme.com, en la qual es denunciava la vulneració de la Llei de Símbols valenciana per l'absència de la senyera al Castell de Santa Bàrbera d'Alacant, on només figura la bandera estatal.

La Llei 8/1984, de Símbols de la Comunitat Valenciana, disposa en el seu article nímero 8 que "la bandera de la Comunitat Valenciana haurà d'onejar a l'exterior i ocupar un lloc preferent a l'interior de tots els edificis públics de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sense prejudici de la preeminència de la bandera espanyola".

No obstant això, al Castell de Santa Bàrbera d'Alacant, icona identitària de la ciutat, no es complixen les disposicions legals adés assenyalades, per tal com només hi figura la bandera estatal. Eixe va ser el motiu pel qual des de valencianisme.com es va demanar l'empara del Síndic de Greuges.

La institució va admetre a tràmit les queixes, i va emetre una resolució amb data de 4 de maig de 2007, en què va instar l'Ajuntament d'Alacant perquè "disposara d'ambdues banderes a l'exterior del Castell de Santa Bàrbera de la ciutat d'Alacant". El consistori municipal va acceptar la dita resolució, tot indicant que "la Reial Senyera està disposada al pati d'armes del Castell, l'espai exterior més emblemàtic de la fortalesa" Atés eixe fet, el Síndic ha decidit resoldre el tancament de l'expedient de la queixa.

Els membres de valencianisme.com, però, denuncien que a la Torre de l'Homentatge del Castell, l'espai exterior més visible, "només hi ha la bandera estatal, per la qual cosa l'Ajuntament està vulnerant la Llei de Símbols valenciana". Igualment, acusen l'alcalde del PP, Luis Díaz Alperi, de "pretendre amagar reiteradament la valencianitat de la ciutat d'Alacant".

D'altra banda, donen compte de la vulneració de l'article 11 de la LUEV, per tal com l'administració local va emetre el seu informe en castellà, mentre que la llengua emprada pels ciutadans per a iniciar el procediment fou el valencià, un fet sobre el qual el Síndic de Greuges no s'ha pronunciat, "tot i que en altres ocasions el consistori alacantí sí que ha sigut amonestat per part del propi Síndic pels mateixos motius".

En darrer lloc, els promotors de la queixa expressen el seu disgust per "la manera" amb què Emília Caballero s'ha "acomiadat" del seu càrrec. "Enguany les actuacions del Síndic s'han caracteritzat per permetre que les administracions vulneren les lleis, tant en matèria lingüística com en este cas, amb l'absència de la senyera de tots els valencians", han lamentat

dissabte, 10 de maig del 2008

El Síndic de Greuges amonesta l'Ajuntament de Sogorb per discriminació del valencià en el seu web

Pel seu interés, tot seguit els adjuntem la notícia publicada en valencianisme.com al voltant de la queixa que des d'esta campanya vam enviar per a denunciar la discriminació lingüística del valencià en el portal web municipal de l'Ajuntament de Sogorb. Des d'Un Fum de Greuges, celebrem que hàgem obtingut un bon resultat, ço és l'habilitació dels seus continguts en valencià.


El Síndic de Greuges amonesta l'Ajuntament de Sogorb per discriminació del valencià en el seu web


El Síndic de Greuges ha emés una resolució en què insta l'Ajuntament de Sogorb a adaptar els continguts del seu portal web al valencià, cosa que ja ha fet el consitori, així com li recorda també el deure de respectar la llengua triada pels ciutadans en els procediments adminstratius.

Membres de valencianisme.com van denunciar l'absència del valencià en el portal web de l'Ajuntament de Sogorb (l'Alt Palància), localitat de predomini lingüístic castellà segons la LUEV.

L'administració afectada va respondre, en castellà, que els continguts de la pàgina web municipal estaven "en procés d'adaptació i revisió". Els valcomers van denunciar que "una de les conseqüències essencials que es deriven dels mandats continguts en la legislació vigent respecte de l'ús del valencià és el dret que assistix qualsevol ciutadà, en les seues relacions amb l'Administració, a triar la llengua en què este desitge que es produïsquen les comunicacions i la tramitació dels expedients, del qual sorgix el correlatiu deure de l'Administració de respectar esta elecció i d'emprar, al llarg de tot el procediment, l'idioma que haguera estat triat".

Atés això, els usuaris de valencianisme.com van al·legar davant el Síndic la vulneració de l'article 11 de la LUEV, on s'establix que en les actuacions administratives iniciades a instància de part, i en les que havent d’altres interessats així ho sol·licitassen, l’administració actuant haurà de comunicar-los tot allò que els efecte en la llengua oficial que demanen, qualsevol que fos la llengua oficial en què s’hagués iniciat. De la mateixa manera, qualsevol que siga la llengua oficial usada, als expedients iniciats d’ofici, les comunicacions i altres actuacions es faran en la llengua indicada pels interessats.

El Síndic de Greuges, mitjançant la resolució, li recorda a l'Ajuntament de Sogorb els deures legals que la Constitució i la legislació vigent li imposa de respectar els drets lingüístics dels administrats, i d’utilitzar en tots els procediments i en qualssevol altres formes de relació amb ells, la llengua (castellana o valenciana) triada per ells.

Pel que respecta al motiu substancial de la queixa, és a dir, l'absència del valencià en el portal web, el Síndic insta l'Ajuntament de Sogorb perquè "observe el règim de cooficialitat lingüística instaurat a la Comunitat Valenciana, sense que en cap cas puga prevaler una llengua sobre l’altra, ja que el valencià, llengua oficial de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de l’Administració pública, de l’Administració local i d’altres corporacions i institucions públiques dependents d’aquella, per la qual cosa els poders públics, autonòmics i locals estan obligats, d’acord amb el manament contingut en l’article 7 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana a impulsar l’ús del valencià en totes les esferes socials i especialment en l’Administració pública".

L'Ajuntament de Sogorb sembla que ja n'has pres bona nota, per tal com el seu portal web ja disposa d'una versió dels seus continguts en valencià. Els promotors de la queixa han manifestat la seua satisfacció pel fet que la queixa haja tingut un efecte positiu per a la normalització institucional del valencià.

El Síndic de Greuges arxiva les nostres queixes per discriminació lingüística de l'Ajutament d'Alcoi

El Síndic de Greuges ens ha comunicat l'arxivament de tres queixes que teníem pendents sobre discriminació lingüística de l'Ajuntament d'Alcoi. En concret, es tractava de denúncies sobre retolació viària monolingüe en castellà i l'ús exclusiu del castellà en itineraris turístics a Alcoi. Pel que fa al primer assumpte, novament ens trobem amb l'argument de "la falta d'espai" per a retolar en les dües llengües. Des del consistori alcoià, s'al·lega "la impossibilitat pràctica de col·locar dos rètols de dimensions suficients per a una correcta visualització".

Des d'Un Fum de Greuges considerem ridícul eixe argument, a més de contrari a la llei per tal com l'Ordre d'1 de desembre de 1993 de la Conselleria d'Educació i Ciència assenyala en l'art. primer que el criteri general d'ús de les llengües oficials al País Valencià en la senyalització de les vies i serveis públics haurà d'atendre al predomini lingüístic establit en el títol cinqué de la LUEV. Així mateix, assenyala que en els casos en què per manament legal es requerix la senyalització en les dues llengües, es donarà prioritat a una o l'altra segons el predomini lingüístic en què s'ubique el senyal.
Cal recordar que Alcoi és un municipi de predomini lingüístic valencià.

ARXIVAMENT DE LA QUEIXA DE L'AJUNTAMENT DE BENIARRÉS (EL COMTAT)

D'una altra banda, el Síndic també ens ha arxivat una queixa en què denunciàvem la discriminació del valencià en el portal web municipal així com en un calendari que anualment repartix el consitori als veïns de la localitat, el qual enguany estava només en castellà.

El Síndic però, assegura que "no hi hem observat cap actuació irregular que justifique la nostra intervenció".

Una vegada més, des d'esta campanya manifestem la nostra disconformitat amb les darreres actuacions del Síndic.

El Síndic de Greuges arxiva les nostres queixes per discriminació lingüística de l'Ajutament de València

Esta mateixa setmana, vam rebre la comunicació del Síndic en què se'ns notificava sobre l'arxivament de les queixes en què denunciàvem la discriminació del valencià en la retolació viària monolingüe.
Tot seguit, vos adjuntem sengles notícies aparegudes tant en Valencianisme.com con en el Racó Català al voltant d'este fet. Des d'esta campanya volem expressar el nostre malestar per línia que està seguint darrerament el Síndic, per tal com no complix amb la seua obligació de vetlar pels drets fonamentals dels ciutadans:Notícia apareguda en valencianisme.com


L'Ajuntament de València discrimina el valencià per raons "de dimensions"

L'Ajuntament de València li ha comunicat al Síndic de Greuges que el motiu de l'existència d'abundant retolació viària monolingüe en el municipi és deguda a "raons de dimensions".

Membres de valencianisme.com van enviar vàries queixes al Síndic de Greuges en què denunciaven la discriminació del valencià per part del consistori del cap i casal, palesa en la retolació viària municipal monolingüe en castellà.

L'Ajuntament de València ha respost que en la senyalització informativa urbana s'utilitzen cartells "les dimensions dels quals són molt reduïdes", atés que es col·loquen en les voreres i "competixen amb arbres, fanals, semàfors i altres elements que en dificulten la visibilitat".

Segon es deprén de la comunicació rebuda, retolar tots els missatges en ambdues llengües "equivaldria a textos amb una lletra més menuda". Una qüestió "no recomanable", segons el consistori, per tal com "la distància a la qual un conductor mitjà llig el missatge contingut en un senyal és igual a 600 vegades l'alçària de la lletra. És a dir que, per a una lletra de 10 centímetres d'alçària, la distància a què un conductor comença a llegir el missatge és de 600 metres. "En conseqüència, s'opta per retolar en només una de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, el castellà", ha afegit el consistori.

Sorprenentment, el Síndic de Greuges ha acceptat les raons adduïdes per l'Ajuntament de València relatives a la discriminació del valencià en la retolació viària municipal. Segons la institució " no hi hem observat cap actuació pública irregular que justifique la continuació de la nostra investigació".

Atés tot açò, el Síndic de Greuges ha arxivat l'expedient de les queixes. "Esta institució no pot formular cap retret per els raons apuntades al fet que els textos dels senyals informatius de la ciutat de València estiguen retolats exclusivament en castellà", ha conclòs Emília Caballero.

Els promotors de la queixa, usuaris del nostre portal, han mostrat la seua "perplexitat" pels fets. "No és la primera vegada que rebem respostes tan 'pintoresques' per part de les administracions per tal de pretendre justificar la vulneració de l'Estatut d'Autonomia i la LUEV", han asseverat. No obstant, assenyalen que "enguany, per primera volta, el Síndic ha donat per bones estes explicacions i ha conclòs que no hi ha cap tipus de discriminació lingüística".

En el present cas, segons l'Ajuntament de València retolar en les dues llengües oficials al País Valencià suposaria "una pèrdua de visibilitat" del contingut dels panells i senyals. Els membres de valencianisme.com, denuncien, però, que "l'Ordre d'1 de desembre de 1993 de la Conselleria d'Educació i Ciència assenyala en l'art. primer que el criteri general d'ús de les llengües oficials al País Valencià en la senyalització de les vies i serveis públics haurà d’atendre al predomini lingüístic establit en el títol cinqué de la LUEV. Així mateix, assenyala que en els casos en què per manament legal es requerix la senyalització en les dues llengües, es donarà prioritat a una o l'altra segons el predomini lingüístic en què s’ubique el senyal". Per tant, com que la ciutat de València està fixada com a municipi de predomini lingüístic valencià, tota la retolació viària hauria d'estar, si més no, en esta llengua.

En darrer lloc, els promotors de les queixes asseguren sentir-se "desemparats" per la resposta del Síndic. Segons han apuntat, "esta és la línia que seguix darrerament la institució, per la qual cosa queda palés que el Síndic respon, en les seues actuacions, a la conjuntura política del moment".
Noticia apareguda en el Racó Català

L'Ajuntament de València deixa de banda el valencià a la retolació per 'manca d'espai'

L'Ajuntament de València discrimina el valencià a la retolació viària per "manca d'espai". Així es desprèn de la carta que el consistori de la capital valenciana ha fet arribar al Síndic de Greuges després de les queixes de membres del portal Valencianisme.com perquè la retolació de València està exclusivament en castellà. Segons l'Ajuntament els cartells de la senyalització urbana "són de dimensions reduïdes" perquè a les voreres "competeixen amb arbres, fanals, semàfors i altres elements que en dificulten la visibilitat".

Per aquest motiu, i sempre segons el consistori, retolar en les dues llengües oficials al País Valencià implicaria "usar textos amb una lletra més petita", fet que "no és recomanable". La solució que l'Ajuntament de València ha trobat a aquest inconvenient és "optar per retolar en només una de les dues llengües oficials al PV, el castellà". I encara més, el Síndic de Greuges accepta les raons del consistori ja que "no hi hem observat cap actuació pública irregular que justifiqui la continuació de la nostra investigació".

Per això el Síndic arxiva les queixes dels membres de Valencianisme.com "Esta institució no pot formular cap retret per els raons apuntades al fet que els textos dels senyals informatius de la ciutat de València estiguen retolats exclusivament en castellà". Des de Valencianisme.com s'han mostrat "perplexos" pels fets, tot i que "no és la primera vegada que rebem respostes tan 'pintoresques' per part de les administracions per tal de pretendre justificar la vulneració de l'Estatut d'Autonomia i la LUEV". Magrat això, la novetat aquest cop és que "per primera volta, el Síndic ha donat per bones estes explicacions i ha conclòs que no hi ha cap tipus de discriminació lingüística".

Segons Valencianisme.com "l'Ordre d'1 de desembre de 1993 de la Conselleria d'Educació i Ciència assenyala en l'art. primer que el criteri general d'ús de les llengües oficials al País Valencià en la senyalització de les vies i serveis públics haurà d'atendre al predomini lingüístic establit en el títol cinqué de la LUEV. Així mateix, assenyala que en els casos en què per manament legal es requerix la senyalització en les dues llengües, es donarà prioritat a una o l'altra segons el predomini lingüístic en què s'ubique el senyal". La ciutat de València resta en un municipi de predomini lingüístic valencià, de manera que la retolació hauria d'estar, com a mínim, en la llengua del país.

Els membres de Valencianisme.com diuen sentir-se "desemparats" per la resposta del Síndic, ja que "esta és la línia que seguix darrerament la institució, per la qual cosa queda palés que el Síndic respon, en les seues actuacions, a la conjuntura política del moment".

dimecres, 7 de maig del 2008

El Síndic de Greuges insta l'Ajuntament de Cocentaina a respectar la legislació lingüística vigent

Pel seu interés, tot seguit els reproduïm la notícia apareguda en valencianisme.com relativa a la resolució del Síndic de Greuges sobre la retolació viària monolingüe a Cocentaina. Des d'Un Fum de Greuges esperem que esta resolució servisca perquè en el futur el consitori contestà respecte la llegislació lingüística vigent a l'hora de realitzar els treballs de retolació viària i senyalització pel municipi.


El Síndic de Greuges insta l'Ajuntament de Cocentaina a respectar la legislació lingüística vigent

El Síndic de Greuges ha emés una resolució arran d'una queixa presentada per membres de valencianisme.com, sobre l'absència del valencià en la retolació viària a la capital de la comarca d'El Comtat.

El Síndic de Greuges li recorda a l'Ajuntantament que l'aprovació de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià, va significar, d'una banda, el compromís de les administracions públiques de defensar el patrimoni cultural del nostre país i, especialment, la recuperació social del valencià, definit com a llengua pròpia i històrica del nostre poble i, d'altra banda, superar la relació de desigualtat existent entre les dues llengües oficials del País Valencià. En l'article 7 del mateix cos legal, hom establix que el valencià és la llengua pròpia del País Valencià així com de la resta d'administracions públiques .

D'altra banda, i amb el mateix objectiu que la LUEV de recuperar l’ús del valencià, el Decret 145/1986 de 24 de novembre determina en l'article primer que caldrà retolar en valencià la senyalització de les autopistes, els camins i les dependències i els serveis d'interés públic de les entitats locals(...)i en l'article segon que "l'execució d’este Decret correspon a l’Administració local (...)"..


L'Ordre d'1 de desembre de 1993 de la Conselleria d'Educació i Ciència assenyala en l'art. primer que el criteri general d'ús de les llengües oficials al País Valencià en la senyalització de les vies i serveis públics haurà d’atendre al predomini lingüístic establit en el títol cinqué de la LUEV .

Així mateix, assenyala que en els casos en què per manament legal es requerix la senyalització en les dues llengües, es donarà prioritat a una o l'altra segons el predomini lingüístic en què s’ubique el senyal.

Atesa tota la legislació citada anteriorment, el Síndic de Greuges insta l'Ajuntament de Cocentaina a respectar el règim de cooficialitat lingüística instaurat al País Valencià i a activar "els mecanismes necessaris perquè la pròxima retolació de les vies urbanes de la localitat es retolen tant en castellà com en valencià".

Els promotors de la queixa, usuaris de valencianisme.com, han mostrat la "seua moderada satisfacció" per la resolució. Han lamentat que no és la primera vegada que Emília Caballero li recorda a l'Ajuntament de Cocentaina els manaments legals d'ús i promoció del valencià per part de les administracions públiques. Segons han assenyalat "el més important és que des que hem denunciat la discriminació lingüística en la retolació viària municipal, el consistori ha substituït els panells antics i els ha col·locat en valencià. A més, la retolació nova hi és exclusivament en valencià, per la qual cosa tenim constància que les nostres queixes han tingut efecte, tot i que lamentem que hàgem de fer estes coses perquè es respecte la legislació lingüística vigent.".

dimarts, 1 d’abril del 2008

La Diputació d'Alacant li comunica al Síndic l'habilitació d'una versió en valencià del seu portal web.

La Diputacio d'Alacant li ha comunicat al Síndic de Greuges, en l'informe presentat arran d'una nova queixa elaborada per esta campanya, que el portal web de la institució provincial ja compta amb una versió en valencià.

Segons afirmen des de l'organisme provincial, el passat mes de decembre ja van quedar enllestides totes les actualitzacions dutes a terme en la pàgina web d'esta institució, entre les quals es trobava l'habilitació d'una versió de la mateixa en valencià.

Des d'esta campanya hem comprovat que, efectivament, eixos fets són veritat. No obstant, cal dir que només estan en valencià les pestanyes d'accés als distints apartats del portal, no així el seu contingut, el qual està exclusivament en castellà.

D'altra banda, la diputació no ha respost a un altre fet denunciat en la nostra queixa: la discriminació del valencià en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOP), el qual es publica tan sols en castellà.
El seu silenci és del tot simptomàtic, per tal com són conscients que incomplixen la llei sistemàticament. Cal no obligar que esta institució ha finançat organismes que promouen una normativa del valencià il·legal, així com que ha destinat més diners enguany cap a cursos per a l'aprenentatge del castellà per a estrangers que no per a l'ús i promoció del valencià.

En tot cas, volem comunicar-vos que esta queixa encara es troba pendent del pronunciament del Síndic de Greuges, per la qual cosa ja vos informarem de tot el que puga ocórrer.

El Síndic de Greuges arxiva l'expedient d'una queixa contra l'Ajuntament de Cocentaina

El Síndic de Greuges ha arxivat l'expedient d'una queixa presentada des d'esta campanya per retolació viària monolingüe a la localitat de Cocentaina.

En concret, es tractava d'uns cartells relatius a les obres que s'estan duent a terme a l'avinguda del País Valencià, l'antiga N-340. Tots els cartells que hi ha situats al llarg d'eixa avinguda estan exclusivament en castellà.

Des d'Un Fum de Greuges vam denunciar eixos fets per vulneració de distints preceptes legals: l'Estatut d'Autonomia, la LUEV, el Decret 145/1986 de la Generalitat Valenciana i el Reglament de Normalització Lingüística de Cocentaina.

De fet, hem trobat dos articles de l'esmentat reglament municipal que són ben explíctis referents a esta qüestió:

Article 15
L'Ajuntament de Cocentaina vetllarà per la normalització de tota la
senyalització i la retolació situada dintre del terme municipal.

Article 16.
La retolació i la senyalització viària que depenguen de l'Ajuntament de Cocentaina o que instal·len les seues empreses adjudicatàries o concessionàries o qualsevol altra entitat, en col·laboració amb l'Ajuntament,han de figurar en valencià, sense perjudici del que disposen les normes que regulen el trànsit i la seguretat viària.


El Síndic de Greuges, no obstant, afirma en el seu escrit que "no hem observat una actuació pública irregular que justifique, una vegada més, la nostra intervenció, atés que, com vosté sap, vam adreçar a l'ajuntament d'eixa localitat una resolució perquè progressivament anara substituint la retolació de les vies i dels serveis públics per altres bilingües; esta resolució va ser acceptada pel consistori, i només feia una reserva respecte de les disponibilitats pressupostàries a este efecte(...)"
El Síndic afig que "la qüestió expressada en la seua queixa ja va ser resolta per esta institució en la queixa núm 061558".

Des d'esta campanya, manifestem la nostra discomformitat amb les actuacions del Síndic en esta denúncia. Pensem que les disposicions legals assenyalades són clares i terminants, per la qual cosa no exigixen cap tipus d'interpretació.
D'altra banda, celebrem que l'ajuntament complisca la seua paraula i estiga substituint al valencià les plaques amb els noms dels carrers així com panells viaris. També hem de destacar que tota la nova retolació en el municipi estiga en valencià, a excepció dels cartells de l'empresa adjudicatària de les obres de l'avinguda del País Valencià que ocupen la present queixa.

El Síndic amonesta els ajuntaments d'Elda i de Cofrents

El Síndic de Greuges ha emés una resolució en què insta els consistoris municipals de Cofrents (La Vall de Cofrents) i Elda (Vinalopó Mitjà) a respectar el règim de cooficialitat lingüística establit al País Valencià mitjançant el propi estatut d'autonomia i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Des d'Un Fum de Greuges, vam denunciar davant el Síndic l'absència del valencià en els portals webs dels respectius ajuntaments d'estos dos municipis. En ambdós casos, les administracions afectades s'hi rentaven les mans adduint que la LUEV declarava eixes localitats com a de predomini lingüístic castellà.

L'Ajuntament de Cofrents s'excusava amb "l'augment del cos econòmic" a més de "l'esforç addicional" que suposaria adaptar-ne una versió en valencià, alhora que deixava eixa tasca en mans "del govern constituït arran de les eleccions municipals".

L'Ajuntament d'Elda va afirmar que s'havien entablit contactes amb el Departament de Llenguatges i Sistemes de la Universitat d'Alacant amb l'objectiu de poder utilitzar "l'eina de traducció automàtica anomenada Internostrum, la qual cosa facilitaria la navegació del nostre portal tant en castellà com en valencià-català".

El Síndic de Greuges recorda que l'article seté de la LUEV establix que el valencià és la llengua pròpia de totes les administracions i institucions valencianes, independentment del predomini lingüístic a què puguen pertànyer. Per tant, l'absència del valencià en els portals webs municipals suposaria una vulneració dels preceptes legals establits pel cos legal citat anteriorment.

Hi ha una altra qüestió que des d'esta campanya vam denunciar: la vulneració de l'article núm. 11 de la LUEV, el qual establix que les administracions han de respectar sempre la llengua triada pels interessats. Pel que fa al present cas, els dos consistoris van respondre la petició del Síndic en castellà, tot i que les queixes havien sigut tramitades, anteriorment, en valencià. Per eixe motiu, el Defensor del Poble Valencià recorda als dos consistoris municipals l'obligació de respectar qualssevol de les llengües cooficials que hagen escollit els ciutadans per a iniciar un procediment administratiu.

Fins el moment, però, encara no sabem si els respectius ajuntaments acceptaran les esmentades resolucions. I, el que més ens interessa, si habilitaran una versió del seu portal web en valencià, per la qual cosa no podem manifestar la nostra satisfacció. Des d'ací, podem garantir-vos que romandrem a l'aguait de tot el que succeïsca i vos n'informarem tant com puguem.

divendres, 14 de març del 2008

L'Ajuntament de Cocentaina substituïx la retolació antiga al valencià

Des d'Un Fum de Greuges, el passat any vam denunciar davant el Síndic de Greuges l'existència de retolació viària monolingüe a Cocentaina.

En la seua majoria, es tractava de plaques indentificatives dels noms dels carrers de la vila, els quals estan únicament en castellà.

Per l'abril de 2007, el Síndic instà el consistori municipal a "que, en el marc de les seues competències i en futurs treballs de senyalització viària del municipi, observe la cooficialitat lingüística instaurada a la Comunitat Valenciana, i que active els mecanismes necessaris perquè la pròxima retolació de les vies urbanes de la localitat es retolen tant en castellà com en valencià."

L’Ajuntament de Cocentaina, a través de l’Oficina Municipal de Promoció Lingüística, expressà "el seu compromís irrenunciable per garantir la retolació en valencià de les vies urbanes", però informà "que es tracta d’un procés que s’ha de desenvolupar per etapes i que, per tant, no es pot demanar que siga ràpid ni uniforme."

Des d'esta campanya, hem observat com en les darreres setmanes a Cocentaina estan substituint-se les velles plaques que estan en castellà per unes de noves, les quals estan en valencià. Per eixe motiu, volem remarcar la nostra safistació per tal com la nostra denúncia ha obtingut els efectes que esperàvem.

En darrer lloc, no obstant, volem recordar que hi ha pendents algunes queixes per retolació viària monolingüe en castellà en este municipi, per la qual cosa vos mantindrem informats de tot el que succeïsca.

divendres, 8 de febrer del 2008

Campanya de foto-denúncia per l'absència de l'ús del valencià

Des d'Un Fum de Greuges ens adherim a la campanya impulsada per la Coordinadora de L'Alcoià-Comtat pel Valencià i el Centre Ovidi Montllor per tal de denunciar la discriminació del valencià en rètols, senyals, cartells, etcètera, que estiguen situats en qualsevol localitat de les comarques de L'Alcoià i El Comtat.

Els interessats a participar-hi, hauran de trametre les fotos que proven la vulneració de la legislació lingüística vigent abans del 15 de març d'enguany, a l'adreça electrònica jaestabe@gmail.com.

Des d'Un Fum de Greuges volem recordar, tanmateix, que en estos moments hi ha pendents vàries queixes davant el Síndic de Greuges per discriminació lingüística per part dels respectius consistoris municipals de les localitats d'Alcoi i de Cocentaina.

dimecres, 30 de gener del 2008

Campanya per la TV3

Des d´Un Fum de Greuges volem adherir-nos a esta campanya que circula per la xarxa de denúncia a la Generalitat pel tall de les emissions de TV3 a les comarques meridionals del País Valencià:

Què puc fer jo?

Pots enviar una reclamació al Síndic de Greuges d'Alacant. Per fer-ho, entra a http://www.gva.es/sdg/lasquejas_v.htm i ompli el formulari amb les teues dades personals. A continuació, al camp QUEIXA, si no vols calfar-te el cap amb la redacció, pots copiar el text que oferim a continuació, que és el que nosaltres hem enviat basant-nos en diverses lleis que ens emparen per a poder rebre TV3, Canal 33, 3/24 i Canal 300/K3. Per últim, fes clic al botó Enviar.

Text per a la queixa:

La Generalitat Valenciana a través de la DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL, ha obert un expedient sancionador a l’entitat cultural Acció Cultural del País Valencià, per les emissions de la Televisió Pública Catalana en aquestes terres, a través de la xarxa de repetidors existents al País Valencià, havent-se acordat com a mesura provisional el cessament de les emissions.

Per això, la nit del passat 9 de desembre de 2007, funcionaris de la Generalitat Valenciana entraren al repetidor de la Serra de la Carrasqueta i precintaren els equips electrònics, tallant-se des d’aleshores les emissions de la televisió pública catalana, que des de fa més de 20 anys es rebia amb total normalitat en aquestes terres.

Amb eixa acció s’han vulnerat els drets fonamentals recollits a l’article 20.1 a) i d) de la CE a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció i a comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió, drets que d’acord amb la Constitució no poden restringir-se mitjançant cap censura prèvia, que tenen el seu límit en la resta de drets fonamentals, especialment l’honor, la pròpia imatge i la protecció de la joventut i la infantesa i només podrà acordar-se el segrest de comunicacions, enregistraments i altres mitjans d’informació en virtut de resolució judicial.

Amb eixa acció s’ha vulnerat, igualment, la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries ratificada per l’Estat espanyol, en ser les emissions en llengua catalana, anomenada valencià a l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, també s’està afectant al dret a la reciprocitat de les emissions televisives realitzades en llengües minoritàries tal com estableix l’article Art.11 2. "Las Partes se comprometen a garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una lengua regional o minoritaria, y a no oponerse a la retransmisión de emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en dicha lengua…"

La mesura de la Generalitat Valenciana resulta contrària a la llibertat de prestació de serveis reconeguda a l’article 59 i següents del Tractat UE, (actualment article 49 CE, després de la seua modificació) i a la Directiva 89/552/CEE de Televisió sense fronteres que garanteix la llibertat de difusió, la llibertat de recepció de les emissions de TV i la llibertat d’elecció de cadenes en l’àmbit de la UE., està prohibida la introducció de restriccions i s’haurien de suprimir les restriccions existents.

El Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de València, va dictar el passat 20 d’abril una resolució, relativa a l’autorització d’entrada derivada del mateix expedient i respecte el repetidor de televisió ubicat en la província de València, al cim del Montdúver, per la qual es denegava l’autorització d’entrada per resultar desproporcionada la mesura en relació a l’objectiu perseguit, perquè no s’apreciava cap dany per a l’interés públic pel fet de mantenir les emissions, perquè s’emeten programes d’una televisió pública d’una comunitat autònoma i no d’una televisió clandestina i perquè pel contrari, de tancar, podrien veure’s afectats drets fonamentals com ara el dret a comunicar o rebre informació mitjançant qualsevol mitjà de difusió.

Considerem un contrasentit i burla de les institución que al temps que s’ha dut a terme l’execució forçosa d’eixa ordre de cessament, el Govern valencià i el Govern català exposen públicament als mitjans de comunicació que s’està negociant perquè les televisions respectives puguen veure’s a tot el territori.

És per tot l’anterior que, SOL·LICITE la intervenció del Síndic de Greuges, perquè commine la Generalitat Valenciana a respectar els drets esmentats.

diumenge, 13 de gener del 2008

El Síndic de Greuges recull la discriminació del valencià en el seu informe anual

Pel seu interés, els reproduïm alguns fragments de l'informe que anualment presenta el Síndic de Greuges davant les Corts Valencians.

En l'esmentada memòria sobre les distintes actuacions realitzades per esta institució, figuren algunes de les queixes per discriminació lingüística que des d'esta campanya vam dur a terme:

SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
INFORME A LES CORTS VALENCIANES 2006

6-Retolació viària de serveis públics exclusivament en castellà
L'exigència dels valencians perquè tant la retolació viària com la dels serveis públics observen la realitat bilingüe de la Comunitat Valenciana es va manifestar, igual que en anys anteriors, en diverses queixes.

La retolació d'alguns carrers de la ciutat d'Alacant exclusivament en castellà va ser l'objecte de la queixa 060594 la tramitació de la qual va concloure amb l'emissió dirigida al consistori alacantí perquè, de conformitat amb el Decret 145/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, que, en la seua disposició final primera i amb la finalitat de regular l'ús del valencià en la senyalització de vies de comunicació, instal·lació i serveis públics en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i amb l'Ordre d’1 de desembre de 1993 de la llavors Conselleria d'Educació i Ciència, en el seu art. 1 assenyala que el criteri general de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana en la senyalització de vies i serveis públics haurà d'atendre al predomini lingüístic establit en el títol cinc de la LUEV, en el marc de les seues competències i en futures senyalitzacions viàries del municipi, arbitrara els mecanismes necessaris per a adaptar la retolació de les vies de la ciutat al règim de cooficialitat lingüística instaurat a la Comunitat Valenciana.

La senyalització viària unilingüe de Sagunt o de Cocentaina va ser analitzada amb motiu de les queixes 061558 i 061612 i igual que en unes altres d'idèntic contingut vam haver de recordar a l'administració afectada el dret dels ciutadans a exigir que el valencià siga una realitat en tots els àmbits públics, i l'obligació de l'Administració pública, tant autonòmica com local, de potenciar i protegir el seu ús perquè supere la diferència encara existent, respecte al castellà.

7. Dret dels ciutadans a rebre les comunicacions oficials en valencià
El denominador comú de les queixes 060357, 060548, 061009, entre unes altres, estava determinat per l'incompliment per l'Administració pública del dret dels ciutadans que totes les comunicacions que els foren dirigides estigueren en la llengua que hagueren triat, valencià o castellà.


8. Seguiment d'actuacions d'exercicis anteriors
- Assumpte. Discriminació del valencià en pàgina web de la Diputació Provincial d'Alacant: queixes 041622, 051258, 051667 i 051716.
La Diputació Provincial d'Alacant va acceptar la resolució que li vam dirigir que revisara els continguts de la seua pàgina web i els adaptara al règim de cooficialitat lingüística vigent a la Comunitat Valenciana. Ens van contestar que havien emprés la construcció d'un nou portal web, i que per a elaborar este projecte global s'havien dividit els treballs en dues fases diferenciades, una divisió determinada per l'existència prèvia d'un portal corporatiu.
La comunicació rebuda de la Diputació Provincial d'Alacant especificava, en definitiva, que els tràmits administratius per a confeccionar el pla estratègic del seu portal web i del seu entorn incloïa l'accés a este no solament en les dues llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, sinó en altres idiomes.

divendres, 11 de gener del 2008

Les Corts Valencianes silencien durant tres mesos l'informe anual de la Sindicatura de Greuges

Pel seu interés, els reproduïm una notícia apareguda en el diari Información el divendres dia 11 de gener de 2008.

Ho fem perquè en l'informe anual del Síndic de Greuges figura la discriminació del valencià per part de diverses administracions valencianes com ara els respectius ajuntaments de localitats com Alacant o Alcoi, fets que varen ser posat en coneixement del Síndic mitjançant esta campanya.


INFORMACIÓN, DIVENDRES DIA 11 DE GENER DE 2008:

Les Corts silencien durant tres mesos l'informe anual de la Sindicatura de Greuges

El PP va donar llargues a la Sindica interina, Emilia Caballero, per a entregar el document en la Cambra i al final ho va remetre per correu per a complir els terminis que marca la llei

Les Corts guarden en un calaix des de fa tres mesos l'informe anual de la Sindicatura de Greuges, la institució comissionada pel parlament autonòmic que defén els drets dels ciutadans. La Presidència de la Cambra, que dirigix la popular Milagrosa Martínez, va anar donant llargues a la Sindica interina, Emilia Caballero, per a tancar una data d'entrega del document. I, finalment, Caballero va optar per remetre la memòria anual de la institució amb seu a Alacant per mitjà de correu en temps i forma per a poder complir, així, amb la legislació.
La situació ha provocat que l'informe estiga en poder de la Presidència de les Corts des del passat 17 d'octubre, quan la Sindicatura ho va remetre a la Cambra, sense que s'haja realitzat l'habitual presentació del document amb l'assistència de la titular del parlament i del síndic major, ja que ocupa Caballero de forma interina des que el mandat de Bernardo del Rosal expirara en 2006 sense acord entre el PP i el PSPV per a renovar la institució. La memòria també estava en poder de l'oposició socialista encara que la direcció del grup del PSPV desconeixia l'assumpte. L'arribada del document de la Sindicatura a les Corts va coincidir, dia amunt dia baix, amb les jornades en què els socialistes van haver d'afrontar la dimissió de Joan Ignasi Pla.
En el rerefons d'esta situació es troba, van explicar fonts parlamentàries, el bloqueig en la renovació del lloc del defensor del poble valencià. El PP tractava que l'entrega de l'informe de la Sindicatura en les Corts poguera convertir-se en la presentació en societat de José Cholbi com nou Síndic de Greuges. D'ací el retard. Però la paràlisi de la negociació va anar dilatant els terminis fins que, tres mesos més tard, l'informe continuava dormisquejant en algun armari del parlament.
El pastís es va descobrir, precisament, després que la pròpia Sindicatura fera públic ahir un comunicat en la que deixa clara que l'informe estava en poder de les Corts des d'octubre. "Davant de la consulta plantejada per algun mitjà de comunicació davant d'esta Institució, en referència a l'Informe Anual de la Sindicatura de Greuges corresponent a l'any 2006, comuniquem que tal Informe va ser presentat a les Corts Valencianes amb data 17 d'octubre del 2007 i, que igual que es ve fent en els últims anys, està disponible en la nostra pàgina web en l'apartat d'informes i publicacions", apunta textualment la institució.
El document, com en altres ocasions, torna a ser dur amb la Generalitat -quasi totes les conselleries estan en la "llista negra" algunes, cas de Territori, fins amb cinc expedients- i amb administracions del PP cas dels Ajuntaments d'Alacant, Benidorm o Alcoi. Entre les qüestions que la Sindicatura denuncia es troba la reclamació de més mitjans per a fer front a les llistes d'espera o l'advertència sobre l'activitat urbanístiques i les reticències a demanar informes hídrics.


Seguix el bloqueig en la renovació de la institució:

I al mig d'esta situació no pareix que, a curt termini, vaja a resoldre's la situació d'interinitat en què es mou la Sindicatura. De fet, el grup parlamentari socialista va informar ahir que tant el conseller Gerardo Camps com el vicepresident Vicente Rambla han desestimat la petició de diversa documentació sobre dos empreses públiques, una d'elles Projectes Temàtics. Com es recordarà, eixe va ser el motiu que el PSPV deixara en suspens l'acord per a nomenar José Cholbi nou Síndic de Greuges. El portaveu socialista, Ángel Lluna, va apuntar que tornaran a reclamar els papers i va certificar que no cediran en la renovació de la institució. "Camps es podria haver guardat la felicitació a José Cholbi de l'altre dia", va ironitzar el diputat del PSPV.

dimarts, 8 de gener del 2008

El Síndic estima que l'Ajuntament de Torrent no vulnera el règim de cooficialitat lingüística.

El mes d'octubre passat, des d'esta campanya vam denunciar el fet que moltes vies urbanes de la ciutat de Torrent estiguen encara retolades únicament en castellà, després de més de dues dècades de vigència de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.


Una vegada rebudes les respostes de l'administració afectada, així com les nostres al·legacions, el Síndic de Greuges estima que "no hem observat una actuació pública irregular de l'Ajuntament de Torrent que justifique la continuació de la nostra actuació" "El fet que hi haja a hores d'ara alguns carrers retolats únicament en castellà i que l'Ajuntament els traduïsca gradualment al valencià, dins el pla de manteniment i renovació anual de senyalitzacions supeditat a la disponibilitat pressupostària dotada per a esta finalitat, no és, per si mateix o per ell sol, una actuació pública que haja de ser investigada per la síndica, per la qual cosa donem per finalitzada la nostra intervenció".

El Síndic dóna per bona, llavors, la resposta del consistori torrentí, el qual afirmava que des de l'aprovació del Reglament Municipal per la Normalització Lingüística de Torrent per acord plenari de 24 de gener de 2005 la retolació de la toponímia així com la senyalització de vies públiques està realitzant-se únicament en valencià.


No obstant això, tant el Síndic de Greuges com l'Ajuntament de Torrent obvien un fet denunciat des d'esta campanya, ço és la col·locació de senyals a l'Avinguda del País Valencià d'eixa localitat durant l'estiu passat, els quals contenien les seues indicacions només en castellà.

Per eixe motiu, des d'esta campanya manifestem el nostre desacord amb l'arxivament de la causa, tot i que ho acceptem. No obstant, no anem a quedar-nos de braços plegats, ans al contrari, seguirem denunciant més greuges allà on calga.

El Síndic arxiva l'expedient de dues queixes al voltant de la discriminació lingüística en alguns portals webs de la UV i la UPV.

La primavera passada, des d'esta campanya vam detectar l'absència del valencià en alguns portals webs pertanyents a la Universitat de València Estudi General (UVEG) així com també de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Tot seguit, vam donar compte d'estos fets al Síndic de Greuges, institució que emeté el mes de juliol de 2007 sengles resolucions en què instava a les dues universitats a respectar el règim de cooficialitat lingüística regulat, entre d'altres, pels seus propis estatuts.


Uns quants mesos després, tanta la UV com la UPV informen el Síndic de l'adaptació de tots eixos portals webs al valencià, per la qual cosa el Síndic de Greuges ha donat per conclosa la seua investigació.


Des d'esta campanya celebrem que hàgem obtingut un resultat positiu, tot i que pensem que tan de bo no haguérem hagut d'enviar-hi mai cap mena de queixa per eixe motiu.

El Síndic de Greuges dóna per conclosa la investigació al voltant del portal de la FVMP.

La Secretaria General de la FVMP (Federació Valenciana de Municipis i Províncies), amb motiu d'una queixa presentada des d'esta campanya durant la tardor passada, ha informat el Síndic de Greuges sobre la decisió acordada de renovar la pàgina web de la FVMP, de manera que puga ser visitada en les dues llengües oficials del País Valencià. Cal recordar que el motiu de la nostra queixa fou l'absència d'una versió en valencià d'eixe portal.Atés tot açò, el Síndic de Greuges dóna per conclosa la seua investigació , alhora que ens agraïx la confiança dipositada en eixa institució.

De moment, però, la pàgina web tan sols pot ser visitada en castellà, per la qual cosa vos garantim que n'estarem a l'aguait. Si s'escau hi tornarem a insistir una altra vegada.

dissabte, 5 de gener del 2008

Les queixes al Síndic per la discriminació del valencià ocupen plana a Las Provincias

Pel seu interés reproduïm la següent notícia apareguda al diari Las Provincias edició Alacant:El Síndic recorda a l'Ajuntament l'obligació d'usar el valencià en campanyes publicitàries


Els ciutadans recorren a la Sindicatura per a denunciar la discriminació lingüística


El Síndic de Greuges ha instat a l'Ajuntament d'Alacant a utilitzar el valencià en les seues campanyes publicitàries, la web municipal i en les seues comunicacions amb els ciutadans si és en esta llengua en la què es dirigixen al Consistori. La Sindicatura ha realitzat esta recomanació a l'Ajuntament després de rebre queixes de ciutadans per discriminació en l'ús del valencià.

En concret, les queixes es referixen a la discriminació del valencià en una campanya publicitària, en la web municipal i en la web del Teatre Principal, del que l'Ajuntament és copropietari.

La campanya publicitària a què es referix el ciutadà que ha interposat la seua queixa davant del Síndic és la que han dissenyat l'empresa del TAM, la Generalitat i l'Ajuntament per a donar a conéixer la nova targeta Móbilis, instal·lada en les marquesines d'espera de tots els autobusos. Esta campanya no inclou cap versió en valencià, un fet que és contrari a la legislació vigent.

També l'Ajuntament omet l'ús del valencià en la seua pàgina web municipal. Així, la queixa d'un ciutadà es referia a la discriminació del valencià en la pàgina www.comercioalicante. com. El Consistori va respondre a la Sindicatura assegurant que s'adoptarien les mesures oportunes que, de fet, ja s'han adoptat i esta pàgina ja pot llegir-se en valencià. No obstant això, no hi ha una versió en esta llengua de la pàgina web municipal genèrica: www.alicante-ayto.es

Un altre veí d'Alacant presenta una queixa davant del Síndic també relativa a una web. En este cas, es referix a la del Teatre Principal, íntegrament en castellà. L'Ajuntament, com a copropietari junt amb la Caixa d'Estalvis del Mediterrani i la Societat de Concerts d'Alacant, assegura exposarà el tema en una pròxima junta.

El problema radica que este mateixa qüestió es va plantejar l'any 2004 i ja llavors el Consistori va dir que es referiria al problema en una junta per a tractar de posar-los solució. Transcorreguts més de tres anys des que es va plantejar la primera d'estes queixes davant de la Sindicatura de Greuges no consta que la web del teatre haja sigut revisada per a adaptar els seus continguts al règim especial de cooficialitat lingüística, segons afirma el Síndic en la seua contestació a la queixa plantejada per este ciutadà. Així, el Síndic advertix a l'Ajuntament d'Alacant en tres ocasions per un mateix motiu: el no utilitzar el valencià en les seues comunicacions oficials i en la seua publicitat com establix l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat.


El Consistori contesta només en castellà al ciutadà

L'Ajuntament arrissa el ris i per a acabar d'incomplir amb la Llei d'ús i ensenyament del valencià contesta a l'advertència del Síndic de Greuges realitzat en valencià només en castellà. Almenys, així ho fa en els tres escrits en els que, precisament, el Síndic pregunta per les queixes realitzades pels ciutadans per la discriminació municipal respecte al valencià.

El Síndic recorda que la Llei establix que en les actuacions administratives iniciades per un particular o per una altra administració en qualsevol de les llengües oficials, l'Ajuntament ha de respondre en la mateixa llengua triada per l'administrat o per l'administració que s'interesse per l'assumpte. No obstant això, el Consistori ha contestat al Síndic en castellà.

Des de la Sindicatura es recorda a l'Ajuntament que la Llei d'ús és un compromís de la Generalitat de defendre el patrimoni cultura de la Comunitat i, especialment, la recuperació social del valencià com a llengua històrica i pròpia, així com la recuperació de l'equilibri sociolingüístic entre el castellà i el valencià sense que puga prevaldre una llengua sobre una altra.

Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom...

Pel seu interés, reproduïm una nota de premsa del grup municipal del BLOC d'Alcoi del dia 5 de desembre de 2007:


EL BLOC DENUNCIA QUE EL PP INCOMPLEIX LA LEGISLACIÓ VIGENT I LES RECOMANACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES RESPECTE AL VALENCIÀ
Paco Blay: “En vespres del dia de la Constitució, denunciem que l’Ajuntament d’Alcoi i la Diputació d’Alacant conculquen els drets constitucionals dels valencianoparlants , i segueixen incomplint la legislació vigent en una actitud clarament provocadora”


El regidor i portaveu del BLOC a l’Ajuntament d’Alcoi, Paco Blay, ha denunciat la campanya sistemàtica que el PP fa contra el valencià, marginant-lo tant dels seus comunicats i manifestacions públiques com sobre retolació que depèn d’ell, incomplint clarament tant l’Estatut d’Autonomia –que considera cooficials les dues llengües, el valencià i el castellà-, com la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) –que considera la nostra zona com a valencianoparlant- i altres decrets i ordres sobre el particular. “En vespres del dia de la Constitució, els drets constitucionals dels valenciano-parlants estan sent sistemàticament conculcats pels diferents governs del PP”.

El portaveu del BLOC recorda que els incompliments són sistemàtics per part de l’Ajuntament d’Alcoi, que incompleix a més a més el seu propi Reglament de Normalització lingüística, i de la Diputació d’Alacant, que manté la pàgina web i el BOP solament en castellà. Totes dues institucions han estat objecte de vàries denúncies al Síndic de Greuges per aquests incompliment de la legislació vigent en matèria de normalització lingüística.

L’Ajuntament d’Alcoi concretament ha estat objecte de diverses recomanacions i suggeriments per part del Síndic en el sentit que, citem literalment una de gener de 2007, “en la senyalització viària del municipi, observe la cooficialitat lingüística instaurada en al Comunitat Valenciana, i que actives els mecanismes necessaris perquè la pròxima retolació de vies urbanes de la localitat es retolen tant en castellà com en valencià”. I cita tota la legislació vigent al respecte.

A més dels varis incompliments denunciats al Síndic, el portaveu del BLOC denuncia que, en una actitud clarament provocadora, la darrera actuació del govern del PP ha estat penjar en el balcó de l’Ajuntament el rètol de “Felicidades”, solament en castellà, terme que per altre costat mai ha estat utilitzat pels alcoians, que fan servir habitualment un “Bon Nadal” o inclús “Bones Festes”, però mai el terme emprat, mostra que es defuig sistemàticament del valencià, en clara marginació persecutòria a un dels trets d’identitat dels valencians: la llengua que parlen des de fa més de 750 anys.

La mateixa resolució del Síndic recorda també a l’Ajuntament d’Alcoi un altre incompliment: que no cal que els ciutadans demanen expressament que se’ls conteste en valencià a qualsevol consulta, sol·licitud o al·legació; és obligació de l’administració contestar als ciutadans en la mateixa llengua que aquests s’han dirigit a l’administració, cosa que l’ajuntament d’Alcoi fa anys que no compleix, i que convé que els ciutadans ho sàpiguen per tal que exigesquen els seus drets.

Pel que fa la Diputació, també el Síndic –a denúncies de ciutadans durant l’any 2005 i 2006- li exigeix que la seua pàgina web estiga també en valencià i no sols en castellà, cosa que després de dos anys d’haver contestat al Síndic que estava en projecte i que estaven construint un nou portal web, que inclouiria el valencià, encara no ha fet.

Aquest incompliment de la Diputació d’Alacant –recordem que tampoc el “Boletín Oficial de la Provincia” està en bilingüe-, és un menyspreu tant de la institució del Síndic que li ha fet la recomanació, com de la pròpia llengua, conculcant els drets constitucionals i lingüístics d’una bona part dels seus habitants. Recordem que són comarques valencianoparlants, segons la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, la majoria de les comarques alacantines (les Marines, l’Alcoià, el Comtat, l’Alt Vinalopó, part de l’Alacantí ....).

Paco Blay. Portaveu del Bloc a l’Ajuntament d’Alcoi