dilluns, 14 de juliol del 2008

El Síndic amonesta l'Ajuntament d'Alacant per discriminació lingüística del valencià

Pel seu interés, tot seguit els reproduïm una notícia apareguda en el diari electrònic en valencià Pàgina26 que tracta sobre una resolució emesa pel Síndic de Greuges arran d'unes queixes presentades des d'esta campanya per a denunciar l'exclusió del valencià en el portal web municipal de l'Ajuntament d'Alacant. També es fa referència a altres queixes presentades recentment des d'Un Fum de Greuges, com ara la discriminació del valencià en els portals webs de la Diputació d'Alacant i l'Ajuntament de Sogorb.

La Síndica de Greuges insta l'Ajuntament d'Alacant a emprar el valencià al web.

La resolució de la Sindicatura de Greuges s'ha fet arran de la denúncia d'un particular pel fet que la major part dels continguts de la pàgina web de l'Ajuntament d'Alacant estaven disponibles únicament en castellà. La síndica va admetre a tràmit la queixa i la va traslladar a l'Ajuntament, recordant-li «el mandat estatutari que imposa als poders públics de la Comunitat Valenciana promoure el valencià en tots els àmbits oficials, amb la finalitat de superar la situació de desigualtat que encara hi ha en relació amb el castellà». Tanmateix, l'Ajuntament va respondre, en castellà, que n'estava assabentat d'aquest mandat, i que ja estava treballant per aconseguir que la totalitat dels continguts del web estiga disponible en les dues llengües.

La síndica ha donat ara per bons els arguments de l'Ajuntament sobre els continguts de la pàgina web, tot i que pareix que no res ha canviat. En aquest sentit, cal recordar actuacions recents per motius semblants, com ara el requeriment a la Diputació d'Alacant per la mateixa discriminació lingüística al seu web, la qual va intentar solucionar a partir d'abril. No així la discriminació del valencià en el Butlletí Oficial de la Província, el qual es publica únicament en castellà. O així també, per exemple, l'amonestació en maig de la síndica a l'Ajuntament de Sogorb pel mateix motiu al seu web, que es va desenvolupar de manera molt semblant a l'actual d'Alacant.

Tanmateix, i el que és més important, des de la Sindicatura de Greuges s'ha recriminat l'Ajuntament d'Alacant el fet que aquest emetera el seu informe de resposta en castellà -com ja va passar en el cas de Sogorb- donat que tant la queixa original del particular com el requeriment de la Sindicatura estaven redactats integrament en valencià. Amb aquest fet l'Ajuntament d'Alacant ha incomplit l'article 11 de la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià, el qual assenyala que «els expedients iniciats d’ofici, les comunicacions i la resta d’actuacions es faran en la llengua indicada pels interessats», que en aquest cas era el valencià. Per tot això la síndica ha amonestat l'Ajuntament i li ha recordat el deure de «respectar els drets lingüístics dels administrats» i emprar la llengua triada per ells