dimarts, 1 d’abril del 2008

La Diputació d'Alacant li comunica al Síndic l'habilitació d'una versió en valencià del seu portal web.

La Diputacio d'Alacant li ha comunicat al Síndic de Greuges, en l'informe presentat arran d'una nova queixa elaborada per esta campanya, que el portal web de la institució provincial ja compta amb una versió en valencià.

Segons afirmen des de l'organisme provincial, el passat mes de decembre ja van quedar enllestides totes les actualitzacions dutes a terme en la pàgina web d'esta institució, entre les quals es trobava l'habilitació d'una versió de la mateixa en valencià.

Des d'esta campanya hem comprovat que, efectivament, eixos fets són veritat. No obstant, cal dir que només estan en valencià les pestanyes d'accés als distints apartats del portal, no així el seu contingut, el qual està exclusivament en castellà.

D'altra banda, la diputació no ha respost a un altre fet denunciat en la nostra queixa: la discriminació del valencià en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOP), el qual es publica tan sols en castellà.
El seu silenci és del tot simptomàtic, per tal com són conscients que incomplixen la llei sistemàticament. Cal no obligar que esta institució ha finançat organismes que promouen una normativa del valencià il·legal, així com que ha destinat més diners enguany cap a cursos per a l'aprenentatge del castellà per a estrangers que no per a l'ús i promoció del valencià.

En tot cas, volem comunicar-vos que esta queixa encara es troba pendent del pronunciament del Síndic de Greuges, per la qual cosa ja vos informarem de tot el que puga ocórrer.

El Síndic de Greuges arxiva l'expedient d'una queixa contra l'Ajuntament de Cocentaina

El Síndic de Greuges ha arxivat l'expedient d'una queixa presentada des d'esta campanya per retolació viària monolingüe a la localitat de Cocentaina.

En concret, es tractava d'uns cartells relatius a les obres que s'estan duent a terme a l'avinguda del País Valencià, l'antiga N-340. Tots els cartells que hi ha situats al llarg d'eixa avinguda estan exclusivament en castellà.

Des d'Un Fum de Greuges vam denunciar eixos fets per vulneració de distints preceptes legals: l'Estatut d'Autonomia, la LUEV, el Decret 145/1986 de la Generalitat Valenciana i el Reglament de Normalització Lingüística de Cocentaina.

De fet, hem trobat dos articles de l'esmentat reglament municipal que són ben explíctis referents a esta qüestió:

Article 15
L'Ajuntament de Cocentaina vetllarà per la normalització de tota la
senyalització i la retolació situada dintre del terme municipal.

Article 16.
La retolació i la senyalització viària que depenguen de l'Ajuntament de Cocentaina o que instal·len les seues empreses adjudicatàries o concessionàries o qualsevol altra entitat, en col·laboració amb l'Ajuntament,han de figurar en valencià, sense perjudici del que disposen les normes que regulen el trànsit i la seguretat viària.


El Síndic de Greuges, no obstant, afirma en el seu escrit que "no hem observat una actuació pública irregular que justifique, una vegada més, la nostra intervenció, atés que, com vosté sap, vam adreçar a l'ajuntament d'eixa localitat una resolució perquè progressivament anara substituint la retolació de les vies i dels serveis públics per altres bilingües; esta resolució va ser acceptada pel consistori, i només feia una reserva respecte de les disponibilitats pressupostàries a este efecte(...)"
El Síndic afig que "la qüestió expressada en la seua queixa ja va ser resolta per esta institució en la queixa núm 061558".

Des d'esta campanya, manifestem la nostra discomformitat amb les actuacions del Síndic en esta denúncia. Pensem que les disposicions legals assenyalades són clares i terminants, per la qual cosa no exigixen cap tipus d'interpretació.
D'altra banda, celebrem que l'ajuntament complisca la seua paraula i estiga substituint al valencià les plaques amb els noms dels carrers així com panells viaris. També hem de destacar que tota la nova retolació en el municipi estiga en valencià, a excepció dels cartells de l'empresa adjudicatària de les obres de l'avinguda del País Valencià que ocupen la present queixa.

El Síndic amonesta els ajuntaments d'Elda i de Cofrents

El Síndic de Greuges ha emés una resolució en què insta els consistoris municipals de Cofrents (La Vall de Cofrents) i Elda (Vinalopó Mitjà) a respectar el règim de cooficialitat lingüística establit al País Valencià mitjançant el propi estatut d'autonomia i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Des d'Un Fum de Greuges, vam denunciar davant el Síndic l'absència del valencià en els portals webs dels respectius ajuntaments d'estos dos municipis. En ambdós casos, les administracions afectades s'hi rentaven les mans adduint que la LUEV declarava eixes localitats com a de predomini lingüístic castellà.

L'Ajuntament de Cofrents s'excusava amb "l'augment del cos econòmic" a més de "l'esforç addicional" que suposaria adaptar-ne una versió en valencià, alhora que deixava eixa tasca en mans "del govern constituït arran de les eleccions municipals".

L'Ajuntament d'Elda va afirmar que s'havien entablit contactes amb el Departament de Llenguatges i Sistemes de la Universitat d'Alacant amb l'objectiu de poder utilitzar "l'eina de traducció automàtica anomenada Internostrum, la qual cosa facilitaria la navegació del nostre portal tant en castellà com en valencià-català".

El Síndic de Greuges recorda que l'article seté de la LUEV establix que el valencià és la llengua pròpia de totes les administracions i institucions valencianes, independentment del predomini lingüístic a què puguen pertànyer. Per tant, l'absència del valencià en els portals webs municipals suposaria una vulneració dels preceptes legals establits pel cos legal citat anteriorment.

Hi ha una altra qüestió que des d'esta campanya vam denunciar: la vulneració de l'article núm. 11 de la LUEV, el qual establix que les administracions han de respectar sempre la llengua triada pels interessats. Pel que fa al present cas, els dos consistoris van respondre la petició del Síndic en castellà, tot i que les queixes havien sigut tramitades, anteriorment, en valencià. Per eixe motiu, el Defensor del Poble Valencià recorda als dos consistoris municipals l'obligació de respectar qualssevol de les llengües cooficials que hagen escollit els ciutadans per a iniciar un procediment administratiu.

Fins el moment, però, encara no sabem si els respectius ajuntaments acceptaran les esmentades resolucions. I, el que més ens interessa, si habilitaran una versió del seu portal web en valencià, per la qual cosa no podem manifestar la nostra satisfacció. Des d'ací, podem garantir-vos que romandrem a l'aguait de tot el que succeïsca i vos n'informarem tant com puguem.