dimarts, 8 de gener del 2008

El Síndic estima que l'Ajuntament de Torrent no vulnera el règim de cooficialitat lingüística.

El mes d'octubre passat, des d'esta campanya vam denunciar el fet que moltes vies urbanes de la ciutat de Torrent estiguen encara retolades únicament en castellà, després de més de dues dècades de vigència de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.


Una vegada rebudes les respostes de l'administració afectada, així com les nostres al·legacions, el Síndic de Greuges estima que "no hem observat una actuació pública irregular de l'Ajuntament de Torrent que justifique la continuació de la nostra actuació" "El fet que hi haja a hores d'ara alguns carrers retolats únicament en castellà i que l'Ajuntament els traduïsca gradualment al valencià, dins el pla de manteniment i renovació anual de senyalitzacions supeditat a la disponibilitat pressupostària dotada per a esta finalitat, no és, per si mateix o per ell sol, una actuació pública que haja de ser investigada per la síndica, per la qual cosa donem per finalitzada la nostra intervenció".

El Síndic dóna per bona, llavors, la resposta del consistori torrentí, el qual afirmava que des de l'aprovació del Reglament Municipal per la Normalització Lingüística de Torrent per acord plenari de 24 de gener de 2005 la retolació de la toponímia així com la senyalització de vies públiques està realitzant-se únicament en valencià.


No obstant això, tant el Síndic de Greuges com l'Ajuntament de Torrent obvien un fet denunciat des d'esta campanya, ço és la col·locació de senyals a l'Avinguda del País Valencià d'eixa localitat durant l'estiu passat, els quals contenien les seues indicacions només en castellà.

Per eixe motiu, des d'esta campanya manifestem el nostre desacord amb l'arxivament de la causa, tot i que ho acceptem. No obstant, no anem a quedar-nos de braços plegats, ans al contrari, seguirem denunciant més greuges allà on calga.