divendres, 14 de març del 2008

L'Ajuntament de Cocentaina substituïx la retolació antiga al valencià

Des d'Un Fum de Greuges, el passat any vam denunciar davant el Síndic de Greuges l'existència de retolació viària monolingüe a Cocentaina.

En la seua majoria, es tractava de plaques indentificatives dels noms dels carrers de la vila, els quals estan únicament en castellà.

Per l'abril de 2007, el Síndic instà el consistori municipal a "que, en el marc de les seues competències i en futurs treballs de senyalització viària del municipi, observe la cooficialitat lingüística instaurada a la Comunitat Valenciana, i que active els mecanismes necessaris perquè la pròxima retolació de les vies urbanes de la localitat es retolen tant en castellà com en valencià."

L’Ajuntament de Cocentaina, a través de l’Oficina Municipal de Promoció Lingüística, expressà "el seu compromís irrenunciable per garantir la retolació en valencià de les vies urbanes", però informà "que es tracta d’un procés que s’ha de desenvolupar per etapes i que, per tant, no es pot demanar que siga ràpid ni uniforme."

Des d'esta campanya, hem observat com en les darreres setmanes a Cocentaina estan substituint-se les velles plaques que estan en castellà per unes de noves, les quals estan en valencià. Per eixe motiu, volem remarcar la nostra safistació per tal com la nostra denúncia ha obtingut els efectes que esperàvem.

En darrer lloc, no obstant, volem recordar que hi ha pendents algunes queixes per retolació viària monolingüe en castellà en este municipi, per la qual cosa vos mantindrem informats de tot el que succeïsca.