dimarts, 1 d’abril del 2008

El Síndic de Greuges arxiva l'expedient d'una queixa contra l'Ajuntament de Cocentaina

El Síndic de Greuges ha arxivat l'expedient d'una queixa presentada des d'esta campanya per retolació viària monolingüe a la localitat de Cocentaina.

En concret, es tractava d'uns cartells relatius a les obres que s'estan duent a terme a l'avinguda del País Valencià, l'antiga N-340. Tots els cartells que hi ha situats al llarg d'eixa avinguda estan exclusivament en castellà.

Des d'Un Fum de Greuges vam denunciar eixos fets per vulneració de distints preceptes legals: l'Estatut d'Autonomia, la LUEV, el Decret 145/1986 de la Generalitat Valenciana i el Reglament de Normalització Lingüística de Cocentaina.

De fet, hem trobat dos articles de l'esmentat reglament municipal que són ben explíctis referents a esta qüestió:

Article 15
L'Ajuntament de Cocentaina vetllarà per la normalització de tota la
senyalització i la retolació situada dintre del terme municipal.

Article 16.
La retolació i la senyalització viària que depenguen de l'Ajuntament de Cocentaina o que instal·len les seues empreses adjudicatàries o concessionàries o qualsevol altra entitat, en col·laboració amb l'Ajuntament,han de figurar en valencià, sense perjudici del que disposen les normes que regulen el trànsit i la seguretat viària.


El Síndic de Greuges, no obstant, afirma en el seu escrit que "no hem observat una actuació pública irregular que justifique, una vegada més, la nostra intervenció, atés que, com vosté sap, vam adreçar a l'ajuntament d'eixa localitat una resolució perquè progressivament anara substituint la retolació de les vies i dels serveis públics per altres bilingües; esta resolució va ser acceptada pel consistori, i només feia una reserva respecte de les disponibilitats pressupostàries a este efecte(...)"
El Síndic afig que "la qüestió expressada en la seua queixa ja va ser resolta per esta institució en la queixa núm 061558".

Des d'esta campanya, manifestem la nostra discomformitat amb les actuacions del Síndic en esta denúncia. Pensem que les disposicions legals assenyalades són clares i terminants, per la qual cosa no exigixen cap tipus d'interpretació.
D'altra banda, celebrem que l'ajuntament complisca la seua paraula i estiga substituint al valencià les plaques amb els noms dels carrers així com panells viaris. També hem de destacar que tota la nova retolació en el municipi estiga en valencià, a excepció dels cartells de l'empresa adjudicatària de les obres de l'avinguda del País Valencià que ocupen la present queixa.