dissabte, 22 de maig del 2010

TOPÒNIMS TRANSPORT ALACANT METROPOLITÀ

COPIA I APEGA ESTE TEXT I ENVIA'L A:

EL SÍNDIC: http://www.sindicdegreuges.gva.es/lasquejas-f_v.htm

REGIDORIA DE TRANSPORTS: trafico@alicante-ayto.es

SUBÚS: tam@subus.es


La Constitució espanyola en el seu article tercer establix que la riquesa lingüística de l'Estat serà objecte d'especial protecció i respecte. Amb este esperit l'Estatut d'Autonomia de la C.Valenciana oficialitza el valencià en l'apartat set i definix este idioma com el "propi" de la nostra autonomia renovant el compromís per la seua recuperació.
La Llei d'Ús del Valencià en el seu Títol Cinqué inclou la ciutat d'Alacant com de predomini lingüístic valencià, i esta mateixa llei en el seu article 15 atorga a la Generalitat competències en l'àmbit de la toponimia i la senyalització.

Tal aspecte ve regulat en l'Orde d'1 de Desembre de 1993 de l'aleshores Conselleria d'Educació i Ciència que dicta que "el criteri d'ús de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana en la senyalització de vies i servicis públics atendrà el predomini lingüístic establert en el títol cinqué de la LUEV".
D'altra banda també ordena que "els toponimis i la designació genèrica que els acompanya s'haurà d'usar, qualsevol que siga la llengua emprada en la resta d'elements informatius, en la llengua de predomini lingüístic a la que pertany el municipi". També que "pel que fa a noms d'elements que s'estenguen per les dues zones de predomini lingüístic i tinguen nom en les dues llengües, s'usaran en valencià en el territori de predomini lingüístic valencià, i en castellà, en la de predomini lingüístic castellà".
Donada que la Llei és clara i taxativa al respecte del criteri d'ús de les llengües oficials a la nostra Comunitat, vull denunciar la Regidoria de Transports de l'Ajuntament d'Alacant per la senyalíctica utilitzada en els topònims i noms genèrics de barris (Sant Blai, Sant Gabriel, Joan XXIII...) i pedanies (La Canyada del Fenollar, L'Alcoraia, El Rebolledo...) i també de localitats les quals ténen nom oficial bilingüe però s'usa exclusivament el castellà (Alacant, San Vicent...) en el servici de transport TAM urbà, que apareix en el frontal superior exterior dels autobusos en lletres grogues juntament amb el número de línia al que pertany així com també al web de l'empresa concessionària del servici (www.subus.es) .
Així podem llegir en la línia 1: "San Gabriel-Juan XXIII", Línia 3: "Ciudad de Asis-Colonia Requena", Linia 4:" Cementerio-Rabasa-Tómbola", Línia 5: "Plaza del Mar-San Agustín", Línia 6: "Estación de Renfe-Juan XXIII", Línia 7: "Rebolledo-RENFE", Línia 8A: "Explanada-Parque Lo Morant", Línia 8B: "Virgen del Remedio-Explana", Línia 9: "Playa de San Juan-Estación Renfe", Lína 10: "Explanada-Garbinet", Linia 11H: "Plaza de los Luceros-Hospital Clínico Sant Joan", Línia 12: "San Blas-Av.Constitución", Línia 16: "Plaza de España-Mercadillo Teulada", i Línia 17: "Barrios Zona Norte-Mercadillo Teulada".

També vull extendre la queixa al servici TAM interurbà per l'ús incorrecte de la toponimia en municipis que ténen oficialitzat el seu nom en les dues llengües de la C.Valenciana, i malgrat això la Regidoria de Transports decidix retolar-los en els autobusos únicament en castellà, quan segons l'Orde anteriorment citada en les àrees de predomini lingüístic valencià, estos hauran d'anar preferentment en valencià. És el cas a la Línia 20C: "Hospital de Sant Joan- Campello (Pueblo Español)", Línia 21: "Alicante-El Campello", Línia 21N "Alicante-Playa de San Juan", Línia 21C "Alicante-El Campello", Línia 22 "Alicante-Playa de San Juan", Línia 23: "Alicante-Mutxamel-Sant Joan", Línia 23N "Alicante-Mutxamel", Línia 24: "Alicante-San Vicente", Línia 24N: "Alicante-Universidad-San Vicente", Línia 25: "Alicante-Villafranqueza", Línia 26: "Alicante-Tangel", Línia 27: "Alicante-Urbanova", Línia 30: "San Vicente-Cañada-La Alcoraya-Rebolledo-Alicante", Línia 30P: "San Vicente-Playa de San Juan", Línia 31: "Playa de San Juan-Mutxamel", Línia 32: "Campello-Universidad", Línia 34: "Alicante-Universidad", Línia 34L "Universidad-San Vicente-Mutxamel-Sant Joan", Línia 35 "Alicante-Paulines-Urbanizaciones-Mutxamel", Línia 36: "San Gabriel-Universidad", Línia 37: "Av.Padré Esplá-Universidad", Línia 38: Playa de San Juan-Universidad", Línia 39: "Explanada de España-Monte Tossal", Línia C-6: "Alicante-Aeropuerto", Línia C-14: "Alicante-Busot".


GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!!

VOLEM QUE "LUCEROS" SIGA TAMBÉ "ESTELS"

COPIA I APEGA EL TEXT DE DAVALL I ENVIA’LS A:

EL SÍNDIC http://www.sindicdegreuges.gva.es/lasquejas-f_v.htm

FGV http://www.fgvalicante.com/atencion-al-cliente-sugerencias?page=146

La Constitució espanyola en el seu article tercer establix que la riquesa lingüística de l’Estat serà objecte d’especial protecció i respecte. Amb este esperit l’Estatut d’Autonomia de la C.Valenciana oficialitza el valencià en l’apartat set i definix este idioma com el “propi” de la nostra autonomia renovant el compromís per la seua recuperació. La Llei d’Ús del Valencià en el seu Títol Cinqué inclou la ciutat d’Alacant com de predomini lingüístic valencià, i esta mateixa llei en el seu article 15 atorga a la Generalitat competències en l’àmbit de la toponimia i la senyalització. Tal aspecte ve regulat en l’Orde d’1 de Desembre de 1993 de l’aleshores Conselleria d’Educació i Ciència que dicta que “el criteri d’ús de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana en la senyalització de vies i servicis públics atendrà el predomini lingüístic establert en el títol cinqué de la LUEV”. D’altra banda també ordena que “els toponimis i la designació genèrica que els acompanya s’haurà d’usar, qualsevol que siga la llengua emprada en la resta d’elements informatius, en la llengua de predomini lingüístic a la que pertany el municipi”. També que “pel que fa a noms d’elements que s’estenguen per les dues zones de predomini lingüístic i tinguen nom en les dues llengües, s’usaran en valencià en el territori de predomini lingüístic valencià, i en castellà, en la de predomini lingüístic castellà”. Donada que la Llei és clara i taxativa al respecte del criteri d’ús de les llengües oficials a la nostra Comunitat, vull denunciar la Conselleria d’Infraestructures i Transports per la senyalíctica i toponimia utilitzada en la nova Estació del TRAM d’Alacant, anomenant-la exclusivament com a “Luceros”, oblidant el nom valencià “Estels”, i a més contravenint les recomanacions de l’AVL sobre l’ús de dobles denominacions en les parades de la xarxa de FGV.

GRÀCIES PER LA TEUA COL·LABORACIÓ.

divendres, 22 d’agost del 2008

El Síndic afirma que "no hi ha cap conflicte lingüístic" al País Valencià

El Síndic nega en el seu informe anual l'existència d'un conflicte lingüístic al País Valencià

El Síndic de Greuges afirma en l'informe que presenta anualment davant les Corts Valencianes que no hi ha cap mena de conflicte lingüístic al País Valencià, tot i l'increment significatiu del nombre d'expedients tramitats per la institució que fan referència a queixes per discriminació del valencià per part de les administracions públiques valencianes.

Així, en l'any 2007, el nombre de queixes que han formulat davant el Síndic de Greuges aquells ciutadans que han entés vulnerats els seus drets lingüístics puja a 96 expedients, una xifra que representa un 5,17% respecte del total d'expedients tramitats per la institució.
Respecte d'això, l'exsíndica Emília Caballero afirma que "encara que signifique un increment respecte d’anys anteriors, no podem deduir que hi haja un conflicte lingüístic a la nostra Comunitat, ja que, bàsicament, els expedients tramitats enguany han estat formulats pels mateixos interessats i es referixen sobretot a l’Administració pública valenciana, tant autonòmica com local, i demanen que les pàgines web oficials puguen ser visitades en les dues llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, valencià i castellà".

Des de la campanya "Un Fum de Greuges", promoguda per usuaris de Valencianisme.com, acusen Emília Caballero de "pretendre amagar la realitat que patixen els ciutadans valencianoparlants cada dia. Una realitat que ens diu que després de més de dues dècades d'oficialitat, les administracions valencianes en comptes de vetlar per la normalització del valencià, tal com establix la normativa vigent, entrebanquen contínuament que els ciutadans puguen viure en la llengua pròpia del país". Per això, han asseverat que "el darrer any de la síndica en el seu càrrec ha sigut nefast pel que respecta a la protecció dels drets dels valencianoparlants".

Els usuaris de Valencianisme.com critiquen que en l'informe no es mencione el fet que en la majoria de les queixes tramitades s'ha denunciat la vulneració del drets dels ciutadans a poder comunicar-se amb les administracions en la llengua en què ells desitgen, tal com establix l'article 11 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV). Alhora, han assegurat que "tampoc no es menciona, entre altres casos, l'actitud hostil per l'acreditada falta de col·laboració d'algunes administracions amb el Síndic en matèria de cooficialitat lingüística, com els respectius ajuntaments d'Alacant i Alcoi. Tots dos consistoris, tot i ser amonestats per l'ens en diverses ocasions, encara seguixen incomplint la legislació vigent relativa tant a l'ús del valencià i com al respecte cap als drets dels ciutadans valencianoparlants".

En darrer lloc, denuncien que "en reiterades ocasions des del PSPV es critica que les institucions públiques valencians es troben al servici exclusiu del PP. Eixe és un fet que no neguem, però cal recordar que Emília Caballero ha exercit el seu càrrec a proposta dels socialistes. Açò és una evidència més que entre tots dos partits no hi ha diferències, sinó només lleus matisos", han conclòs.

FONT: VALENCIANISME.COM, DIVENDRES 22 D'AGOST DE 2008

dilluns, 14 de juliol del 2008

El Síndic amonesta l'Ajuntament d'Alacant per discriminació lingüística del valencià

Pel seu interés, tot seguit els reproduïm una notícia apareguda en el diari electrònic en valencià Pàgina26 que tracta sobre una resolució emesa pel Síndic de Greuges arran d'unes queixes presentades des d'esta campanya per a denunciar l'exclusió del valencià en el portal web municipal de l'Ajuntament d'Alacant. També es fa referència a altres queixes presentades recentment des d'Un Fum de Greuges, com ara la discriminació del valencià en els portals webs de la Diputació d'Alacant i l'Ajuntament de Sogorb.

La Síndica de Greuges insta l'Ajuntament d'Alacant a emprar el valencià al web.

La resolució de la Sindicatura de Greuges s'ha fet arran de la denúncia d'un particular pel fet que la major part dels continguts de la pàgina web de l'Ajuntament d'Alacant estaven disponibles únicament en castellà. La síndica va admetre a tràmit la queixa i la va traslladar a l'Ajuntament, recordant-li «el mandat estatutari que imposa als poders públics de la Comunitat Valenciana promoure el valencià en tots els àmbits oficials, amb la finalitat de superar la situació de desigualtat que encara hi ha en relació amb el castellà». Tanmateix, l'Ajuntament va respondre, en castellà, que n'estava assabentat d'aquest mandat, i que ja estava treballant per aconseguir que la totalitat dels continguts del web estiga disponible en les dues llengües.

La síndica ha donat ara per bons els arguments de l'Ajuntament sobre els continguts de la pàgina web, tot i que pareix que no res ha canviat. En aquest sentit, cal recordar actuacions recents per motius semblants, com ara el requeriment a la Diputació d'Alacant per la mateixa discriminació lingüística al seu web, la qual va intentar solucionar a partir d'abril. No així la discriminació del valencià en el Butlletí Oficial de la Província, el qual es publica únicament en castellà. O així també, per exemple, l'amonestació en maig de la síndica a l'Ajuntament de Sogorb pel mateix motiu al seu web, que es va desenvolupar de manera molt semblant a l'actual d'Alacant.

Tanmateix, i el que és més important, des de la Sindicatura de Greuges s'ha recriminat l'Ajuntament d'Alacant el fet que aquest emetera el seu informe de resposta en castellà -com ja va passar en el cas de Sogorb- donat que tant la queixa original del particular com el requeriment de la Sindicatura estaven redactats integrament en valencià. Amb aquest fet l'Ajuntament d'Alacant ha incomplit l'article 11 de la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià, el qual assenyala que «els expedients iniciats d’ofici, les comunicacions i la resta d’actuacions es faran en la llengua indicada pels interessats», que en aquest cas era el valencià. Per tot això la síndica ha amonestat l'Ajuntament i li ha recordat el deure de «respectar els drets lingüístics dels administrats» i emprar la llengua triada per ells

El Defensor del Poble estudiarà el cessament de les emissions de TV3 al País Valencià

Tal com vam informar en gener d'enguany, des d'esta campanya ens vam adherir a les queixes promogudes des d'ACPV relatives al tancament del repetidor de TV3 a La Carrasqueta. Ara, el Síndic de Greuges ha decidit remetre els expedients al Defensor del Poble.

El Defensor del Poble estudiarà el cessament de les emissions de TV3 al País Valencià
El Síndic de Greuges ha resolt remetre al Defensor del Poble les queixes formulades davant d'esta institució, a les quals s'han adherit 1673 ciutadans, i que tenen com a denominador comú "la disconformitat amb el tancament dels repetidors d'ACPV".

En l'informe remés pel Síndic de Greuges, s'afirma que no va ser possible la intervenció de la pròpia institució en el tancament dels repetidors que posseïx ACPV a La Carrasqueta (Xixona, l'Alacantí), atés que "la clausura dels esmentats repetidors va ser autoritzada judicialment, i la Sindicatura de Greuges no pot interferir en els procediments judicials seguits, ni pot revisar les resolucions que dicten els jutges i els tribunals en l'exercici de la seua funció jurisdiccional".

El Síndic de Greuges, però, es manifesta "conscient" del rebuig que ha generat la persecució per part del Consell cap a les emissions de la televisió catalana al País Valencià, la qual cosa s'ha refectit no només en nombroses manifestacions, "sinó també en les nombroses queixes formulades davant esta institució, que es van adherir en la queixa interposada per Acció Cultural del País Valencià, i que considera il·legal la clausura de les seues instal·lacions (repetidors), autoritzada judicialment a instàncies del Govern valencià". Així, segons afirma la institució, s'hi han tramés un nombre total de 1673 expedients de queixes demanant la seua empara atesa la clausura, el desembre passat, de les emissions de TV3 a les comarques meridionals del país.

La setmana passada Emília Caballero, llavors encara Síndica de Greuges en funcions, va decidir remetre els expedients al Defensor del Poble. Entre les raons que esgrimix, hi ha el fet que la Llei 1/2006, de 9 d'abril, de la Generalitat Valenciana, del sector audiovisual, i en la qual es va basar el Govern valencià per decretar la clausura dels repetidors propietat d'ACPV, per tal com entenia que eren il·legals, està recorreguda per l'Administació estatal davant el Tribunal Constitucional.

D'eixa manera, ara serà el Defensor del Poble, Enrique Múgica, qui durà la tramitació de les queixes i pendrà les decisions al respecte que considere adients.

El Síndic de Greuges "beneïx" l'exclusió de la senyera al Castell de Santa Bàrbera d'Alacant

Pel seu interés, tot seguit els reproduïm una notícia apareguda en el portal web de valencianisme.com relativa a la queixa que vam presentar des d'esta campanya sobre l'absència de la senyera al Castell de Santa Bàrbera d'Alacant.

El Síndic de Greuges "beneïx" l'exclusió de la senyera al Castell de Santa Bàrbera d'Alacant
escrit per Xavi Galbis
dissabte, 05 juliol de 2008
La institució ha arxivat l'expedient d'una queixa, presentada per membres de valencianisme.com, en la qual es denunciava la vulneració de la Llei de Símbols valenciana per l'absència de la senyera al Castell de Santa Bàrbera d'Alacant, on només figura la bandera estatal.

La Llei 8/1984, de Símbols de la Comunitat Valenciana, disposa en el seu article nímero 8 que "la bandera de la Comunitat Valenciana haurà d'onejar a l'exterior i ocupar un lloc preferent a l'interior de tots els edificis públics de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sense prejudici de la preeminència de la bandera espanyola".

No obstant això, al Castell de Santa Bàrbera d'Alacant, icona identitària de la ciutat, no es complixen les disposicions legals adés assenyalades, per tal com només hi figura la bandera estatal. Eixe va ser el motiu pel qual des de valencianisme.com es va demanar l'empara del Síndic de Greuges.

La institució va admetre a tràmit les queixes, i va emetre una resolució amb data de 4 de maig de 2007, en què va instar l'Ajuntament d'Alacant perquè "disposara d'ambdues banderes a l'exterior del Castell de Santa Bàrbera de la ciutat d'Alacant". El consistori municipal va acceptar la dita resolució, tot indicant que "la Reial Senyera està disposada al pati d'armes del Castell, l'espai exterior més emblemàtic de la fortalesa" Atés eixe fet, el Síndic ha decidit resoldre el tancament de l'expedient de la queixa.

Els membres de valencianisme.com, però, denuncien que a la Torre de l'Homentatge del Castell, l'espai exterior més visible, "només hi ha la bandera estatal, per la qual cosa l'Ajuntament està vulnerant la Llei de Símbols valenciana". Igualment, acusen l'alcalde del PP, Luis Díaz Alperi, de "pretendre amagar reiteradament la valencianitat de la ciutat d'Alacant".

D'altra banda, donen compte de la vulneració de l'article 11 de la LUEV, per tal com l'administració local va emetre el seu informe en castellà, mentre que la llengua emprada pels ciutadans per a iniciar el procediment fou el valencià, un fet sobre el qual el Síndic de Greuges no s'ha pronunciat, "tot i que en altres ocasions el consistori alacantí sí que ha sigut amonestat per part del propi Síndic pels mateixos motius".

En darrer lloc, els promotors de la queixa expressen el seu disgust per "la manera" amb què Emília Caballero s'ha "acomiadat" del seu càrrec. "Enguany les actuacions del Síndic s'han caracteritzat per permetre que les administracions vulneren les lleis, tant en matèria lingüística com en este cas, amb l'absència de la senyera de tots els valencians", han lamentat

dissabte, 10 de maig del 2008

El Síndic de Greuges amonesta l'Ajuntament de Sogorb per discriminació del valencià en el seu web

Pel seu interés, tot seguit els adjuntem la notícia publicada en valencianisme.com al voltant de la queixa que des d'esta campanya vam enviar per a denunciar la discriminació lingüística del valencià en el portal web municipal de l'Ajuntament de Sogorb. Des d'Un Fum de Greuges, celebrem que hàgem obtingut un bon resultat, ço és l'habilitació dels seus continguts en valencià.


El Síndic de Greuges amonesta l'Ajuntament de Sogorb per discriminació del valencià en el seu web


El Síndic de Greuges ha emés una resolució en què insta l'Ajuntament de Sogorb a adaptar els continguts del seu portal web al valencià, cosa que ja ha fet el consitori, així com li recorda també el deure de respectar la llengua triada pels ciutadans en els procediments adminstratius.

Membres de valencianisme.com van denunciar l'absència del valencià en el portal web de l'Ajuntament de Sogorb (l'Alt Palància), localitat de predomini lingüístic castellà segons la LUEV.

L'administració afectada va respondre, en castellà, que els continguts de la pàgina web municipal estaven "en procés d'adaptació i revisió". Els valcomers van denunciar que "una de les conseqüències essencials que es deriven dels mandats continguts en la legislació vigent respecte de l'ús del valencià és el dret que assistix qualsevol ciutadà, en les seues relacions amb l'Administració, a triar la llengua en què este desitge que es produïsquen les comunicacions i la tramitació dels expedients, del qual sorgix el correlatiu deure de l'Administració de respectar esta elecció i d'emprar, al llarg de tot el procediment, l'idioma que haguera estat triat".

Atés això, els usuaris de valencianisme.com van al·legar davant el Síndic la vulneració de l'article 11 de la LUEV, on s'establix que en les actuacions administratives iniciades a instància de part, i en les que havent d’altres interessats així ho sol·licitassen, l’administració actuant haurà de comunicar-los tot allò que els efecte en la llengua oficial que demanen, qualsevol que fos la llengua oficial en què s’hagués iniciat. De la mateixa manera, qualsevol que siga la llengua oficial usada, als expedients iniciats d’ofici, les comunicacions i altres actuacions es faran en la llengua indicada pels interessats.

El Síndic de Greuges, mitjançant la resolució, li recorda a l'Ajuntament de Sogorb els deures legals que la Constitució i la legislació vigent li imposa de respectar els drets lingüístics dels administrats, i d’utilitzar en tots els procediments i en qualssevol altres formes de relació amb ells, la llengua (castellana o valenciana) triada per ells.

Pel que respecta al motiu substancial de la queixa, és a dir, l'absència del valencià en el portal web, el Síndic insta l'Ajuntament de Sogorb perquè "observe el règim de cooficialitat lingüística instaurat a la Comunitat Valenciana, sense que en cap cas puga prevaler una llengua sobre l’altra, ja que el valencià, llengua oficial de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de l’Administració pública, de l’Administració local i d’altres corporacions i institucions públiques dependents d’aquella, per la qual cosa els poders públics, autonòmics i locals estan obligats, d’acord amb el manament contingut en l’article 7 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana a impulsar l’ús del valencià en totes les esferes socials i especialment en l’Administració pública".

L'Ajuntament de Sogorb sembla que ja n'has pres bona nota, per tal com el seu portal web ja disposa d'una versió dels seus continguts en valencià. Els promotors de la queixa han manifestat la seua satisfacció pel fet que la queixa haja tingut un efecte positiu per a la normalització institucional del valencià.