divendres, 22 d’agost del 2008

El Síndic afirma que "no hi ha cap conflicte lingüístic" al País Valencià

El Síndic nega en el seu informe anual l'existència d'un conflicte lingüístic al País Valencià

El Síndic de Greuges afirma en l'informe que presenta anualment davant les Corts Valencianes que no hi ha cap mena de conflicte lingüístic al País Valencià, tot i l'increment significatiu del nombre d'expedients tramitats per la institució que fan referència a queixes per discriminació del valencià per part de les administracions públiques valencianes.

Així, en l'any 2007, el nombre de queixes que han formulat davant el Síndic de Greuges aquells ciutadans que han entés vulnerats els seus drets lingüístics puja a 96 expedients, una xifra que representa un 5,17% respecte del total d'expedients tramitats per la institució.
Respecte d'això, l'exsíndica Emília Caballero afirma que "encara que signifique un increment respecte d’anys anteriors, no podem deduir que hi haja un conflicte lingüístic a la nostra Comunitat, ja que, bàsicament, els expedients tramitats enguany han estat formulats pels mateixos interessats i es referixen sobretot a l’Administració pública valenciana, tant autonòmica com local, i demanen que les pàgines web oficials puguen ser visitades en les dues llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, valencià i castellà".

Des de la campanya "Un Fum de Greuges", promoguda per usuaris de Valencianisme.com, acusen Emília Caballero de "pretendre amagar la realitat que patixen els ciutadans valencianoparlants cada dia. Una realitat que ens diu que després de més de dues dècades d'oficialitat, les administracions valencianes en comptes de vetlar per la normalització del valencià, tal com establix la normativa vigent, entrebanquen contínuament que els ciutadans puguen viure en la llengua pròpia del país". Per això, han asseverat que "el darrer any de la síndica en el seu càrrec ha sigut nefast pel que respecta a la protecció dels drets dels valencianoparlants".

Els usuaris de Valencianisme.com critiquen que en l'informe no es mencione el fet que en la majoria de les queixes tramitades s'ha denunciat la vulneració del drets dels ciutadans a poder comunicar-se amb les administracions en la llengua en què ells desitgen, tal com establix l'article 11 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV). Alhora, han assegurat que "tampoc no es menciona, entre altres casos, l'actitud hostil per l'acreditada falta de col·laboració d'algunes administracions amb el Síndic en matèria de cooficialitat lingüística, com els respectius ajuntaments d'Alacant i Alcoi. Tots dos consistoris, tot i ser amonestats per l'ens en diverses ocasions, encara seguixen incomplint la legislació vigent relativa tant a l'ús del valencià i com al respecte cap als drets dels ciutadans valencianoparlants".

En darrer lloc, denuncien que "en reiterades ocasions des del PSPV es critica que les institucions públiques valencians es troben al servici exclusiu del PP. Eixe és un fet que no neguem, però cal recordar que Emília Caballero ha exercit el seu càrrec a proposta dels socialistes. Açò és una evidència més que entre tots dos partits no hi ha diferències, sinó només lleus matisos", han conclòs.

FONT: VALENCIANISME.COM, DIVENDRES 22 D'AGOST DE 2008