dimecres, 7 de maig del 2008

El Síndic de Greuges insta l'Ajuntament de Cocentaina a respectar la legislació lingüística vigent

Pel seu interés, tot seguit els reproduïm la notícia apareguda en valencianisme.com relativa a la resolució del Síndic de Greuges sobre la retolació viària monolingüe a Cocentaina. Des d'Un Fum de Greuges esperem que esta resolució servisca perquè en el futur el consitori contestà respecte la llegislació lingüística vigent a l'hora de realitzar els treballs de retolació viària i senyalització pel municipi.


El Síndic de Greuges insta l'Ajuntament de Cocentaina a respectar la legislació lingüística vigent

El Síndic de Greuges ha emés una resolució arran d'una queixa presentada per membres de valencianisme.com, sobre l'absència del valencià en la retolació viària a la capital de la comarca d'El Comtat.

El Síndic de Greuges li recorda a l'Ajuntantament que l'aprovació de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià, va significar, d'una banda, el compromís de les administracions públiques de defensar el patrimoni cultural del nostre país i, especialment, la recuperació social del valencià, definit com a llengua pròpia i històrica del nostre poble i, d'altra banda, superar la relació de desigualtat existent entre les dues llengües oficials del País Valencià. En l'article 7 del mateix cos legal, hom establix que el valencià és la llengua pròpia del País Valencià així com de la resta d'administracions públiques .

D'altra banda, i amb el mateix objectiu que la LUEV de recuperar l’ús del valencià, el Decret 145/1986 de 24 de novembre determina en l'article primer que caldrà retolar en valencià la senyalització de les autopistes, els camins i les dependències i els serveis d'interés públic de les entitats locals(...)i en l'article segon que "l'execució d’este Decret correspon a l’Administració local (...)"..


L'Ordre d'1 de desembre de 1993 de la Conselleria d'Educació i Ciència assenyala en l'art. primer que el criteri general d'ús de les llengües oficials al País Valencià en la senyalització de les vies i serveis públics haurà d’atendre al predomini lingüístic establit en el títol cinqué de la LUEV .

Així mateix, assenyala que en els casos en què per manament legal es requerix la senyalització en les dues llengües, es donarà prioritat a una o l'altra segons el predomini lingüístic en què s’ubique el senyal.

Atesa tota la legislació citada anteriorment, el Síndic de Greuges insta l'Ajuntament de Cocentaina a respectar el règim de cooficialitat lingüística instaurat al País Valencià i a activar "els mecanismes necessaris perquè la pròxima retolació de les vies urbanes de la localitat es retolen tant en castellà com en valencià".

Els promotors de la queixa, usuaris de valencianisme.com, han mostrat la "seua moderada satisfacció" per la resolució. Han lamentat que no és la primera vegada que Emília Caballero li recorda a l'Ajuntament de Cocentaina els manaments legals d'ús i promoció del valencià per part de les administracions públiques. Segons han assenyalat "el més important és que des que hem denunciat la discriminació lingüística en la retolació viària municipal, el consistori ha substituït els panells antics i els ha col·locat en valencià. A més, la retolació nova hi és exclusivament en valencià, per la qual cosa tenim constància que les nostres queixes han tingut efecte, tot i que lamentem que hàgem de fer estes coses perquè es respecte la legislació lingüística vigent.".