dilluns, 14 de juliol del 2008

El Síndic amonesta l'Ajuntament d'Alacant per discriminació lingüística del valencià

Pel seu interés, tot seguit els reproduïm una notícia apareguda en el diari electrònic en valencià Pàgina26 que tracta sobre una resolució emesa pel Síndic de Greuges arran d'unes queixes presentades des d'esta campanya per a denunciar l'exclusió del valencià en el portal web municipal de l'Ajuntament d'Alacant. També es fa referència a altres queixes presentades recentment des d'Un Fum de Greuges, com ara la discriminació del valencià en els portals webs de la Diputació d'Alacant i l'Ajuntament de Sogorb.

La Síndica de Greuges insta l'Ajuntament d'Alacant a emprar el valencià al web.

La resolució de la Sindicatura de Greuges s'ha fet arran de la denúncia d'un particular pel fet que la major part dels continguts de la pàgina web de l'Ajuntament d'Alacant estaven disponibles únicament en castellà. La síndica va admetre a tràmit la queixa i la va traslladar a l'Ajuntament, recordant-li «el mandat estatutari que imposa als poders públics de la Comunitat Valenciana promoure el valencià en tots els àmbits oficials, amb la finalitat de superar la situació de desigualtat que encara hi ha en relació amb el castellà». Tanmateix, l'Ajuntament va respondre, en castellà, que n'estava assabentat d'aquest mandat, i que ja estava treballant per aconseguir que la totalitat dels continguts del web estiga disponible en les dues llengües.

La síndica ha donat ara per bons els arguments de l'Ajuntament sobre els continguts de la pàgina web, tot i que pareix que no res ha canviat. En aquest sentit, cal recordar actuacions recents per motius semblants, com ara el requeriment a la Diputació d'Alacant per la mateixa discriminació lingüística al seu web, la qual va intentar solucionar a partir d'abril. No així la discriminació del valencià en el Butlletí Oficial de la Província, el qual es publica únicament en castellà. O així també, per exemple, l'amonestació en maig de la síndica a l'Ajuntament de Sogorb pel mateix motiu al seu web, que es va desenvolupar de manera molt semblant a l'actual d'Alacant.

Tanmateix, i el que és més important, des de la Sindicatura de Greuges s'ha recriminat l'Ajuntament d'Alacant el fet que aquest emetera el seu informe de resposta en castellà -com ja va passar en el cas de Sogorb- donat que tant la queixa original del particular com el requeriment de la Sindicatura estaven redactats integrament en valencià. Amb aquest fet l'Ajuntament d'Alacant ha incomplit l'article 11 de la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià, el qual assenyala que «els expedients iniciats d’ofici, les comunicacions i la resta d’actuacions es faran en la llengua indicada pels interessats», que en aquest cas era el valencià. Per tot això la síndica ha amonestat l'Ajuntament i li ha recordat el deure de «respectar els drets lingüístics dels administrats» i emprar la llengua triada per ells

El Defensor del Poble estudiarà el cessament de les emissions de TV3 al País Valencià

Tal com vam informar en gener d'enguany, des d'esta campanya ens vam adherir a les queixes promogudes des d'ACPV relatives al tancament del repetidor de TV3 a La Carrasqueta. Ara, el Síndic de Greuges ha decidit remetre els expedients al Defensor del Poble.

El Defensor del Poble estudiarà el cessament de les emissions de TV3 al País Valencià
El Síndic de Greuges ha resolt remetre al Defensor del Poble les queixes formulades davant d'esta institució, a les quals s'han adherit 1673 ciutadans, i que tenen com a denominador comú "la disconformitat amb el tancament dels repetidors d'ACPV".

En l'informe remés pel Síndic de Greuges, s'afirma que no va ser possible la intervenció de la pròpia institució en el tancament dels repetidors que posseïx ACPV a La Carrasqueta (Xixona, l'Alacantí), atés que "la clausura dels esmentats repetidors va ser autoritzada judicialment, i la Sindicatura de Greuges no pot interferir en els procediments judicials seguits, ni pot revisar les resolucions que dicten els jutges i els tribunals en l'exercici de la seua funció jurisdiccional".

El Síndic de Greuges, però, es manifesta "conscient" del rebuig que ha generat la persecució per part del Consell cap a les emissions de la televisió catalana al País Valencià, la qual cosa s'ha refectit no només en nombroses manifestacions, "sinó també en les nombroses queixes formulades davant esta institució, que es van adherir en la queixa interposada per Acció Cultural del País Valencià, i que considera il·legal la clausura de les seues instal·lacions (repetidors), autoritzada judicialment a instàncies del Govern valencià". Així, segons afirma la institució, s'hi han tramés un nombre total de 1673 expedients de queixes demanant la seua empara atesa la clausura, el desembre passat, de les emissions de TV3 a les comarques meridionals del país.

La setmana passada Emília Caballero, llavors encara Síndica de Greuges en funcions, va decidir remetre els expedients al Defensor del Poble. Entre les raons que esgrimix, hi ha el fet que la Llei 1/2006, de 9 d'abril, de la Generalitat Valenciana, del sector audiovisual, i en la qual es va basar el Govern valencià per decretar la clausura dels repetidors propietat d'ACPV, per tal com entenia que eren il·legals, està recorreguda per l'Administació estatal davant el Tribunal Constitucional.

D'eixa manera, ara serà el Defensor del Poble, Enrique Múgica, qui durà la tramitació de les queixes i pendrà les decisions al respecte que considere adients.

El Síndic de Greuges "beneïx" l'exclusió de la senyera al Castell de Santa Bàrbera d'Alacant

Pel seu interés, tot seguit els reproduïm una notícia apareguda en el portal web de valencianisme.com relativa a la queixa que vam presentar des d'esta campanya sobre l'absència de la senyera al Castell de Santa Bàrbera d'Alacant.

El Síndic de Greuges "beneïx" l'exclusió de la senyera al Castell de Santa Bàrbera d'Alacant
escrit per Xavi Galbis
dissabte, 05 juliol de 2008
La institució ha arxivat l'expedient d'una queixa, presentada per membres de valencianisme.com, en la qual es denunciava la vulneració de la Llei de Símbols valenciana per l'absència de la senyera al Castell de Santa Bàrbera d'Alacant, on només figura la bandera estatal.

La Llei 8/1984, de Símbols de la Comunitat Valenciana, disposa en el seu article nímero 8 que "la bandera de la Comunitat Valenciana haurà d'onejar a l'exterior i ocupar un lloc preferent a l'interior de tots els edificis públics de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sense prejudici de la preeminència de la bandera espanyola".

No obstant això, al Castell de Santa Bàrbera d'Alacant, icona identitària de la ciutat, no es complixen les disposicions legals adés assenyalades, per tal com només hi figura la bandera estatal. Eixe va ser el motiu pel qual des de valencianisme.com es va demanar l'empara del Síndic de Greuges.

La institució va admetre a tràmit les queixes, i va emetre una resolució amb data de 4 de maig de 2007, en què va instar l'Ajuntament d'Alacant perquè "disposara d'ambdues banderes a l'exterior del Castell de Santa Bàrbera de la ciutat d'Alacant". El consistori municipal va acceptar la dita resolució, tot indicant que "la Reial Senyera està disposada al pati d'armes del Castell, l'espai exterior més emblemàtic de la fortalesa" Atés eixe fet, el Síndic ha decidit resoldre el tancament de l'expedient de la queixa.

Els membres de valencianisme.com, però, denuncien que a la Torre de l'Homentatge del Castell, l'espai exterior més visible, "només hi ha la bandera estatal, per la qual cosa l'Ajuntament està vulnerant la Llei de Símbols valenciana". Igualment, acusen l'alcalde del PP, Luis Díaz Alperi, de "pretendre amagar reiteradament la valencianitat de la ciutat d'Alacant".

D'altra banda, donen compte de la vulneració de l'article 11 de la LUEV, per tal com l'administració local va emetre el seu informe en castellà, mentre que la llengua emprada pels ciutadans per a iniciar el procediment fou el valencià, un fet sobre el qual el Síndic de Greuges no s'ha pronunciat, "tot i que en altres ocasions el consistori alacantí sí que ha sigut amonestat per part del propi Síndic pels mateixos motius".

En darrer lloc, els promotors de la queixa expressen el seu disgust per "la manera" amb què Emília Caballero s'ha "acomiadat" del seu càrrec. "Enguany les actuacions del Síndic s'han caracteritzat per permetre que les administracions vulneren les lleis, tant en matèria lingüística com en este cas, amb l'absència de la senyera de tots els valencians", han lamentat