dissabte, 5 de gener del 2008

Les queixes al Síndic per la discriminació del valencià ocupen plana a Las Provincias

Pel seu interés reproduïm la següent notícia apareguda al diari Las Provincias edició Alacant:El Síndic recorda a l'Ajuntament l'obligació d'usar el valencià en campanyes publicitàries


Els ciutadans recorren a la Sindicatura per a denunciar la discriminació lingüística


El Síndic de Greuges ha instat a l'Ajuntament d'Alacant a utilitzar el valencià en les seues campanyes publicitàries, la web municipal i en les seues comunicacions amb els ciutadans si és en esta llengua en la què es dirigixen al Consistori. La Sindicatura ha realitzat esta recomanació a l'Ajuntament després de rebre queixes de ciutadans per discriminació en l'ús del valencià.

En concret, les queixes es referixen a la discriminació del valencià en una campanya publicitària, en la web municipal i en la web del Teatre Principal, del que l'Ajuntament és copropietari.

La campanya publicitària a què es referix el ciutadà que ha interposat la seua queixa davant del Síndic és la que han dissenyat l'empresa del TAM, la Generalitat i l'Ajuntament per a donar a conéixer la nova targeta Móbilis, instal·lada en les marquesines d'espera de tots els autobusos. Esta campanya no inclou cap versió en valencià, un fet que és contrari a la legislació vigent.

També l'Ajuntament omet l'ús del valencià en la seua pàgina web municipal. Així, la queixa d'un ciutadà es referia a la discriminació del valencià en la pàgina www.comercioalicante. com. El Consistori va respondre a la Sindicatura assegurant que s'adoptarien les mesures oportunes que, de fet, ja s'han adoptat i esta pàgina ja pot llegir-se en valencià. No obstant això, no hi ha una versió en esta llengua de la pàgina web municipal genèrica: www.alicante-ayto.es

Un altre veí d'Alacant presenta una queixa davant del Síndic també relativa a una web. En este cas, es referix a la del Teatre Principal, íntegrament en castellà. L'Ajuntament, com a copropietari junt amb la Caixa d'Estalvis del Mediterrani i la Societat de Concerts d'Alacant, assegura exposarà el tema en una pròxima junta.

El problema radica que este mateixa qüestió es va plantejar l'any 2004 i ja llavors el Consistori va dir que es referiria al problema en una junta per a tractar de posar-los solució. Transcorreguts més de tres anys des que es va plantejar la primera d'estes queixes davant de la Sindicatura de Greuges no consta que la web del teatre haja sigut revisada per a adaptar els seus continguts al règim especial de cooficialitat lingüística, segons afirma el Síndic en la seua contestació a la queixa plantejada per este ciutadà. Així, el Síndic advertix a l'Ajuntament d'Alacant en tres ocasions per un mateix motiu: el no utilitzar el valencià en les seues comunicacions oficials i en la seua publicitat com establix l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat.


El Consistori contesta només en castellà al ciutadà

L'Ajuntament arrissa el ris i per a acabar d'incomplir amb la Llei d'ús i ensenyament del valencià contesta a l'advertència del Síndic de Greuges realitzat en valencià només en castellà. Almenys, així ho fa en els tres escrits en els que, precisament, el Síndic pregunta per les queixes realitzades pels ciutadans per la discriminació municipal respecte al valencià.

El Síndic recorda que la Llei establix que en les actuacions administratives iniciades per un particular o per una altra administració en qualsevol de les llengües oficials, l'Ajuntament ha de respondre en la mateixa llengua triada per l'administrat o per l'administració que s'interesse per l'assumpte. No obstant això, el Consistori ha contestat al Síndic en castellà.

Des de la Sindicatura es recorda a l'Ajuntament que la Llei d'ús és un compromís de la Generalitat de defendre el patrimoni cultura de la Comunitat i, especialment, la recuperació social del valencià com a llengua històrica i pròpia, així com la recuperació de l'equilibri sociolingüístic entre el castellà i el valencià sense que puga prevaldre una llengua sobre una altra.