dilluns, 14 de juliol del 2008

El Defensor del Poble estudiarà el cessament de les emissions de TV3 al País Valencià

Tal com vam informar en gener d'enguany, des d'esta campanya ens vam adherir a les queixes promogudes des d'ACPV relatives al tancament del repetidor de TV3 a La Carrasqueta. Ara, el Síndic de Greuges ha decidit remetre els expedients al Defensor del Poble.

El Defensor del Poble estudiarà el cessament de les emissions de TV3 al País Valencià
El Síndic de Greuges ha resolt remetre al Defensor del Poble les queixes formulades davant d'esta institució, a les quals s'han adherit 1673 ciutadans, i que tenen com a denominador comú "la disconformitat amb el tancament dels repetidors d'ACPV".

En l'informe remés pel Síndic de Greuges, s'afirma que no va ser possible la intervenció de la pròpia institució en el tancament dels repetidors que posseïx ACPV a La Carrasqueta (Xixona, l'Alacantí), atés que "la clausura dels esmentats repetidors va ser autoritzada judicialment, i la Sindicatura de Greuges no pot interferir en els procediments judicials seguits, ni pot revisar les resolucions que dicten els jutges i els tribunals en l'exercici de la seua funció jurisdiccional".

El Síndic de Greuges, però, es manifesta "conscient" del rebuig que ha generat la persecució per part del Consell cap a les emissions de la televisió catalana al País Valencià, la qual cosa s'ha refectit no només en nombroses manifestacions, "sinó també en les nombroses queixes formulades davant esta institució, que es van adherir en la queixa interposada per Acció Cultural del País Valencià, i que considera il·legal la clausura de les seues instal·lacions (repetidors), autoritzada judicialment a instàncies del Govern valencià". Així, segons afirma la institució, s'hi han tramés un nombre total de 1673 expedients de queixes demanant la seua empara atesa la clausura, el desembre passat, de les emissions de TV3 a les comarques meridionals del país.

La setmana passada Emília Caballero, llavors encara Síndica de Greuges en funcions, va decidir remetre els expedients al Defensor del Poble. Entre les raons que esgrimix, hi ha el fet que la Llei 1/2006, de 9 d'abril, de la Generalitat Valenciana, del sector audiovisual, i en la qual es va basar el Govern valencià per decretar la clausura dels repetidors propietat d'ACPV, per tal com entenia que eren il·legals, està recorreguda per l'Administació estatal davant el Tribunal Constitucional.

D'eixa manera, ara serà el Defensor del Poble, Enrique Múgica, qui durà la tramitació de les queixes i pendrà les decisions al respecte que considere adients.