dissabte, 10 de maig del 2008

El Síndic de Greuges arxiva les nostres queixes per discriminació lingüística de l'Ajutament d'Alcoi

El Síndic de Greuges ens ha comunicat l'arxivament de tres queixes que teníem pendents sobre discriminació lingüística de l'Ajuntament d'Alcoi. En concret, es tractava de denúncies sobre retolació viària monolingüe en castellà i l'ús exclusiu del castellà en itineraris turístics a Alcoi. Pel que fa al primer assumpte, novament ens trobem amb l'argument de "la falta d'espai" per a retolar en les dües llengües. Des del consistori alcoià, s'al·lega "la impossibilitat pràctica de col·locar dos rètols de dimensions suficients per a una correcta visualització".

Des d'Un Fum de Greuges considerem ridícul eixe argument, a més de contrari a la llei per tal com l'Ordre d'1 de desembre de 1993 de la Conselleria d'Educació i Ciència assenyala en l'art. primer que el criteri general d'ús de les llengües oficials al País Valencià en la senyalització de les vies i serveis públics haurà d'atendre al predomini lingüístic establit en el títol cinqué de la LUEV. Així mateix, assenyala que en els casos en què per manament legal es requerix la senyalització en les dues llengües, es donarà prioritat a una o l'altra segons el predomini lingüístic en què s'ubique el senyal.
Cal recordar que Alcoi és un municipi de predomini lingüístic valencià.

ARXIVAMENT DE LA QUEIXA DE L'AJUNTAMENT DE BENIARRÉS (EL COMTAT)

D'una altra banda, el Síndic també ens ha arxivat una queixa en què denunciàvem la discriminació del valencià en el portal web municipal així com en un calendari que anualment repartix el consitori als veïns de la localitat, el qual enguany estava només en castellà.

El Síndic però, assegura que "no hi hem observat cap actuació irregular que justifique la nostra intervenció".

Una vegada més, des d'esta campanya manifestem la nostra disconformitat amb les darreres actuacions del Síndic.