dissabte, 22 de maig del 2010

TOPÒNIMS TRANSPORT ALACANT METROPOLITÀ

COPIA I APEGA ESTE TEXT I ENVIA'L A:

EL SÍNDIC: http://www.sindicdegreuges.gva.es/lasquejas-f_v.htm

REGIDORIA DE TRANSPORTS: trafico@alicante-ayto.es

SUBÚS: tam@subus.es


La Constitució espanyola en el seu article tercer establix que la riquesa lingüística de l'Estat serà objecte d'especial protecció i respecte. Amb este esperit l'Estatut d'Autonomia de la C.Valenciana oficialitza el valencià en l'apartat set i definix este idioma com el "propi" de la nostra autonomia renovant el compromís per la seua recuperació.
La Llei d'Ús del Valencià en el seu Títol Cinqué inclou la ciutat d'Alacant com de predomini lingüístic valencià, i esta mateixa llei en el seu article 15 atorga a la Generalitat competències en l'àmbit de la toponimia i la senyalització.

Tal aspecte ve regulat en l'Orde d'1 de Desembre de 1993 de l'aleshores Conselleria d'Educació i Ciència que dicta que "el criteri d'ús de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana en la senyalització de vies i servicis públics atendrà el predomini lingüístic establert en el títol cinqué de la LUEV".
D'altra banda també ordena que "els toponimis i la designació genèrica que els acompanya s'haurà d'usar, qualsevol que siga la llengua emprada en la resta d'elements informatius, en la llengua de predomini lingüístic a la que pertany el municipi". També que "pel que fa a noms d'elements que s'estenguen per les dues zones de predomini lingüístic i tinguen nom en les dues llengües, s'usaran en valencià en el territori de predomini lingüístic valencià, i en castellà, en la de predomini lingüístic castellà".
Donada que la Llei és clara i taxativa al respecte del criteri d'ús de les llengües oficials a la nostra Comunitat, vull denunciar la Regidoria de Transports de l'Ajuntament d'Alacant per la senyalíctica utilitzada en els topònims i noms genèrics de barris (Sant Blai, Sant Gabriel, Joan XXIII...) i pedanies (La Canyada del Fenollar, L'Alcoraia, El Rebolledo...) i també de localitats les quals ténen nom oficial bilingüe però s'usa exclusivament el castellà (Alacant, San Vicent...) en el servici de transport TAM urbà, que apareix en el frontal superior exterior dels autobusos en lletres grogues juntament amb el número de línia al que pertany així com també al web de l'empresa concessionària del servici (www.subus.es) .
Així podem llegir en la línia 1: "San Gabriel-Juan XXIII", Línia 3: "Ciudad de Asis-Colonia Requena", Linia 4:" Cementerio-Rabasa-Tómbola", Línia 5: "Plaza del Mar-San Agustín", Línia 6: "Estación de Renfe-Juan XXIII", Línia 7: "Rebolledo-RENFE", Línia 8A: "Explanada-Parque Lo Morant", Línia 8B: "Virgen del Remedio-Explana", Línia 9: "Playa de San Juan-Estación Renfe", Lína 10: "Explanada-Garbinet", Linia 11H: "Plaza de los Luceros-Hospital Clínico Sant Joan", Línia 12: "San Blas-Av.Constitución", Línia 16: "Plaza de España-Mercadillo Teulada", i Línia 17: "Barrios Zona Norte-Mercadillo Teulada".

També vull extendre la queixa al servici TAM interurbà per l'ús incorrecte de la toponimia en municipis que ténen oficialitzat el seu nom en les dues llengües de la C.Valenciana, i malgrat això la Regidoria de Transports decidix retolar-los en els autobusos únicament en castellà, quan segons l'Orde anteriorment citada en les àrees de predomini lingüístic valencià, estos hauran d'anar preferentment en valencià. És el cas a la Línia 20C: "Hospital de Sant Joan- Campello (Pueblo Español)", Línia 21: "Alicante-El Campello", Línia 21N "Alicante-Playa de San Juan", Línia 21C "Alicante-El Campello", Línia 22 "Alicante-Playa de San Juan", Línia 23: "Alicante-Mutxamel-Sant Joan", Línia 23N "Alicante-Mutxamel", Línia 24: "Alicante-San Vicente", Línia 24N: "Alicante-Universidad-San Vicente", Línia 25: "Alicante-Villafranqueza", Línia 26: "Alicante-Tangel", Línia 27: "Alicante-Urbanova", Línia 30: "San Vicente-Cañada-La Alcoraya-Rebolledo-Alicante", Línia 30P: "San Vicente-Playa de San Juan", Línia 31: "Playa de San Juan-Mutxamel", Línia 32: "Campello-Universidad", Línia 34: "Alicante-Universidad", Línia 34L "Universidad-San Vicente-Mutxamel-Sant Joan", Línia 35 "Alicante-Paulines-Urbanizaciones-Mutxamel", Línia 36: "San Gabriel-Universidad", Línia 37: "Av.Padré Esplá-Universidad", Línia 38: Playa de San Juan-Universidad", Línia 39: "Explanada de España-Monte Tossal", Línia C-6: "Alicante-Aeropuerto", Línia C-14: "Alicante-Busot".


GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!!