dissabte, 22 de maig del 2010

VOLEM QUE "LUCEROS" SIGA TAMBÉ "ESTELS"

COPIA I APEGA EL TEXT DE DAVALL I ENVIA’LS A:

EL SÍNDIC http://www.sindicdegreuges.gva.es/lasquejas-f_v.htm

FGV http://www.fgvalicante.com/atencion-al-cliente-sugerencias?page=146

La Constitució espanyola en el seu article tercer establix que la riquesa lingüística de l’Estat serà objecte d’especial protecció i respecte. Amb este esperit l’Estatut d’Autonomia de la C.Valenciana oficialitza el valencià en l’apartat set i definix este idioma com el “propi” de la nostra autonomia renovant el compromís per la seua recuperació. La Llei d’Ús del Valencià en el seu Títol Cinqué inclou la ciutat d’Alacant com de predomini lingüístic valencià, i esta mateixa llei en el seu article 15 atorga a la Generalitat competències en l’àmbit de la toponimia i la senyalització. Tal aspecte ve regulat en l’Orde d’1 de Desembre de 1993 de l’aleshores Conselleria d’Educació i Ciència que dicta que “el criteri d’ús de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana en la senyalització de vies i servicis públics atendrà el predomini lingüístic establert en el títol cinqué de la LUEV”. D’altra banda també ordena que “els toponimis i la designació genèrica que els acompanya s’haurà d’usar, qualsevol que siga la llengua emprada en la resta d’elements informatius, en la llengua de predomini lingüístic a la que pertany el municipi”. També que “pel que fa a noms d’elements que s’estenguen per les dues zones de predomini lingüístic i tinguen nom en les dues llengües, s’usaran en valencià en el territori de predomini lingüístic valencià, i en castellà, en la de predomini lingüístic castellà”. Donada que la Llei és clara i taxativa al respecte del criteri d’ús de les llengües oficials a la nostra Comunitat, vull denunciar la Conselleria d’Infraestructures i Transports per la senyalíctica i toponimia utilitzada en la nova Estació del TRAM d’Alacant, anomenant-la exclusivament com a “Luceros”, oblidant el nom valencià “Estels”, i a més contravenint les recomanacions de l’AVL sobre l’ús de dobles denominacions en les parades de la xarxa de FGV.

GRÀCIES PER LA TEUA COL·LABORACIÓ.