dimecres, 7 de novembre del 2007

Nous temps, nous greuges

Amb este escrit, de benvinguda, volem informar-vos sobre el començament de la campanya de queixes al Síndic de Greuges que va a ser recollida en este blog.


L'objectiu que perseguim amb la campanya que encentem no és sinó garantir l'efectivitat dels drets lingüístics dels valencianoparlants, els quals són reconeguts en el nostre ordenament jurídic per l'article 3er de la Constitució, l'article 7é de l'Estatut d'Autonomia, així com per la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.


Després de més de dues dècades, però, els valencianoparlants encara veuen vulnerats sistemàticament eixos drets en moltes situacions de la seua vida quotidiana. Tanmateix, les administracions públiques valencianes -així com les de caràcter estatal radicades al País Valencià- incomplixen els preceptes legals relatius a l'ús, promoció i especial protecció del valencià.


Davant la indefensió a què es veuen abocats sovint molts valencianoparlants, des d'esta campanya els animem a que es posen en contacte amb tots nosaltres. Val a dir que l'eficàcia del Síndic de Greuges és relativa per tal com depén de la "bona voluntat" per part de l'administració afectada. No obstant, en moltes ocasions hom pot aconseguir xicotetes coses que a poc a poc poden contribuir a abastar els objectius establits per la LUEV, ço és fer efectiu els drets de tots els ciutadans a conéixer i usar el valencià,protegir la seua recuperació i garantir-ne l'ús normal i oficial,regular els criteris d'aplicació del valencià a l'Administració, mitjans de comunicació social i ensenyament.

En definitiva, poder viure plenament en valencià cada dia sense cap mena d'entrebanc.


Cal no oblidar que al valencià l'hem d'ajudar; si no ho fem nosaltres, qui ho farà?